Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel delen

De Tweede Kamer heeft op 21 februari met een ruime meerderheid ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. UNETO-VNI is positief over de kwaliteitsimpuls die uitgaat van het nieuwe stelsel, maar plaatst wel een aantal kanttekeningen. De kern van de nieuwe wet is dat de controle op de kwaliteit van gerealiseerde woningen niet langer gebeurt door de overheid, maar door private partijen. In plaats van een papieren controle vooraf, gaan kwaliteitsborgers de woning of het bouwwerk controleren. De opdrachtgever krijgt zo een bewijs van de gerealiseerde kwaliteit en de bouwer krijgt meer mogelijkheden om processen te optimaliseren. UNETO-VNI is blij dat het bestaande stelsel van Erkende kwaliteitsregelingen intact blijft. Private kwaliteitsborgers nemen de rol van de afdeling bouw en woningtoezicht over. Die worden op hun beurt gecontroleerd door een nog op te richten toelatingsorganisatie vanuit de overheid. Keerzijde van het nieuwe stelsel is dat kwaliteitsbewaking, procedures en protocollen extra geld gaan kosten. Bovendien is UNETO-VNI bezorgd dat de angst voor een langere aansprakelijkheid ontaardt in meer bureaucratie. Daarom wil de branchevereniging zo snel mogelijk in gesprek met organisaties van opdrachtgevers en aannemers om de administratieve lastendruk van het nieuwe stelsel zoveel mogelijk te beperken. Er volgen overigens nog wijzigingen op het wetsvoorstel. Op aandringen van de PvdA wordt het opleverdossier uitgebreid tot consumentendossier. Dit betekent dat installateurs meer informatie moeten gaan aanleveren, bijvoorbeeld over dimensionering en onderhoud en beheer van de technische installaties.

Informatie: www.uneto-vni.nl