Vraag naar bouwpersoneel neemt toe

Artikel delen

Nederland telt een tekort aan gekwalificeerd personeel op de bouwplaats. Het vinden van de juiste vakmensen is een van de grootste problemen waar mkb-aannemers op dit moment tegenaan lopen. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Aannemersfederatie Nederland (AFNL).
 
Aannemers zijn over het algemeen positief over de omzetverwachting en het te realiseren bedrijfsresultaat. De werkvoorraad verbetert en de prijsdruk lijkt te stabiliseren. Doordat de markt aantrekt, neemt ook de vraag naar personeel weer iets toe. Naast het vinden van goed opgeleide mensen met vakkennis wordt het inhuren van vakkrachten als een groot probleem ervaren.
In de periode januari 2016 tot oktober 2016 heeft 6 procent van de bedrijven nieuw personeel aangenomen. Bij 4 procent van de ondernemingen is sprake van openstaande vacatures. Deze zijn vooral gericht op uitbreiding van het personeelsbestand.
De AFNL blijft zich grote zorgen maken over de verhouding tussen vast personeel en tijdelijk personeel bij bedrijven. Volgens de federatie zetten risico’s van de Wet Werk en Zekerheid en de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar al geruime tijd een rem op het in dienst nemen van vaste medewerkers. De federatie vindt dat het huidige kabinet de ‘belemmerende arbeidsmarktwetgeving’ zou moeten aanpakken.