Speciaal glas voor renovatie voormalig VROM-gebouw

Artikel delen

Bij het renovatieproject Rijnstraat 8 in Den Haag draait het om optimale samenwerking én veiligheid. In dit voormalige VROM-gebouw zetelen vanaf begin 2017 de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Niet voor niets wordt het pand voorzien van ruim 3.500 m2 aan kogelwerend en inbraakvertragend glas.
 
Glasspecialist Vetrotech Saint-Gobain is hiervoor verantwoordelijk, en werkte daarbij nauw samen met Schüco, leverancier van gevelsystemen, architectenbureau OMA en opdrachtgever BAM. Veel kogelwerend en inbraakvertragend glas is op maat ontwikkeld, waarbij rekening werd gehouden met factoren als gewicht (soms 1.000 kg per ruit), afmetingen, geluidwering en zonwering.
Een goede voorbereiding werpt absoluut zijn vruchten af, volgens Arnold Sirag, Algemeen Directeur Vetrotech Saint-Gobain Benelux. ‘Alle glasoplossingen die we hebben toegepast, hebben we uiteraard uitvoerig getest. Maar vooral belangrijk was dat we samen met de betrokken partijen al in een vroeg stadium van het project de koppen bij elkaar hebben gestoken om de juiste oplossingen te bieden. Zoals met de BAM, die zich al ruim voor de aanbesteding durfde op te stellen als partner. Hierdoor konden wij snel starten met de ontwikkeling en de investeringen. Zo lag er direct een helder kostenplaatje op tafel.’
De renovatie van Rijnstraat 8 moet uiteindelijk zorgen voor een flexibel rijkskantoor dat geschikt is voor meerdere organisaties. Architectenbureau OMA tekende voor het ontwerp en ontwikkelde samen met de oorspronkelijke architect Jan Hoogstad een integraal concept voor een moderne en comfortabele werkomgeving. Hierbij waren niet alleen duurzaamheid en een prettig werkklimaat van belang, maar ook de veiligheid. Daar is goed naar gekeken, zowel in de ontwerpfase als bij de uiteindelijke projectuitvoering.