Historisch stukje Zwolle terug

Artikel delen

Zo’n acht jaar geleden zijn de plannen gestart bij Kees van Nieukerken van architectenbureau BP+Architectuur. Met reconstructie van een historisch stukje Zwolle aan het Broerenkerkplein, Meerminnenplein en de straten Achter de Broeren en Kleine A, om te wonen, te werken en te winkelen.
 
Van Nieukerken: ‘We willen dit stadsdeel opnieuw de uitstraling geven die de Zwolse binnenstad recht doet. Een intiem verblijfsgebied met de gezelligheid van een volksbuurt, zoals de Jordaan in Amsterdam. In het plan worden diverse panden gesloopt en de Zwolse historie wordt teruggebracht, aan de hand van een kadastraal minuutplan uit 1832, oude foto’s en enkele nog bewaard gebleven bouwaanvragen.
Het plan sluit daarnaast volledig aan bij de strategische visie van de gemeente op de binnenstad Zwolle en onderstreept daarmee het belang voor de stad. Zo komt er extra groen, keert het water terug inde stad en speelt het idee voor gasloze woningen. De Vispoortenplas wordt weer een plein en krijgt opnieuw de entreefunctie aan deze kant van de binnenstad. Binnen het plan zijn er mogelijkheden om een grootschalige ondergrondse fietsenstalling voor minimaal 1500 fietsen te integreren.
Het plan gaat uitgevoerd worden door BP + Architectuur, Van Beek Lederwaren, Jansen Vastgoed en Trebbe Oost & Noord, een projectgroep van bouwers, ontwikkelaars, architecten en vastgoedeigenaren. De planning is om in 2018 te kunnen starten met de realisatie.