Partners gezocht voor onderzoek naar vertical farming

Artikel delen

De TU Delft (prof. Andy van den Dobbelsteen en ir. Luuk Graamans) is in samenwerking met Wageningen UR gestart met onderzoek naar stedelijke voedselproductie in, op en aan gebouwen. Leegstaande kantoorpanden kunnen worden getransformeerd tot vertical farms met behulp van geavanceerde productiesystemen.
 
De vertical farm is een revolutie op landbouwgebied; gewassen kunnen in hoge dichtheid boven elkaar worden verbouwd. Een slimme uitwisseling van energie tussen gebouw en farm kan de sleutel tot succes zijn. De vertical farm biedt zo een nieuw mogelijkheid voor de transformatie en renovatie van gebouwen én kan een impuls geven aan de stad. Er is echter nog veel onderzoek nodig.
Alleen als de praktijk en de wetenschap samenwerken kan dit ambitieuze plan daadwerkelijk gaan bijdragen aan de steden van de toekomst. Wageningen UR en de TU Delft zijn dan ook op zoek naar marktpartijen die geïnteresseerd zijn en willen meewerken aan het ‘High Tech to Feed the World’ PPS-project. Het project streeft ernaar een ontwerpmethode voor vertical farms te ontwikkelen, waarbij slim energie kan worden uitgewisseld met (bestaande) bouw en een veel grotere diversiteit aan gewassen kan worden geproduceerd. De bijdrage van mogelijke partijen is beperkt: het onderzoek duurt vier jaar en de onderzoekers zoeken naar een totale bijdrage van partners van tenminste 20k€ per jaar in totaal.

Geïnteresseerd? Contact Luuk Graamans: l.j.a.graamans@tudelft.nl.
(bron: NRP Nieuws)