Tien stappen naar gasloze wijken

Artikel delen

Ruim 7 miljoen huishoudens moeten de omslag maken naar andere vormen van verwarmen, dus is het nodig dat er goede en betaalbare alternatieven op de markt komen. DWA overhandigde tijdens het actualiteitencollege ‘Bestaande bouw aardgasvrij. Hoe dan?’ een 10-stappenplan Aardgasvrije wijken (gericht op bestaande bouw) aan Jaspert Verplanke, projectleider van aardgasvrij Purmerend. Het 10-stappenplan helpt overheden, netbeheerders en gebouweigenaren om structuur aan te brengen in de acties die de komende jaren nodig zijn, en om draagvlak te creëren bij de bewoners. Martijn Koop, senior adviseur bij DWA en ontwikkelaar van het stappenplan: ‘De tien stappen geven vooral aan dat de transitie een proces is, dat we het met elkaar moeten hebben over de stappen daarin en dat we proberen elke stap behapbaar te maken.’