Korte termijn innovaties voor NOM-renovaties nodig

Artikel delen

Om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren zullen alle natuurlijke momenten in de renovatiecyclus van bestaande woningen benut moeten gaan worden om naar nul-op-de-meter (NOM) te renoveren. Het aanbod in de markt van NOM-renovatieconcepten echter is nog onderontwikkeld. Meer innovaties zijn dan ook hard nodig.
 
Dat stellen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en TKI Urban Energy in het inventarisatierapport NOM-woningrenovatie op weg naar een kwaliteitsproduct. Daarin wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden om barrie?res voor NOM-renovaties op te heffen. Zo is er op dit gebied nog te weinig passend aanbod in de markt. Maar ook zijn er innovaties nodig om overlast voor bewoners op de bouwplaats te voorkomen en het kunnen inwilligen van individuele bewonerswensen.
RVO en TKI Urban Energy constateren dat elke ingreep aan een woning (natuurlijke monumenten) benut moet worden om die woning minimaal energieneutraal te renoveren (Net Zero Energy- NZE) en liever nog energieleverend (gemaximeerd op duurzame energieproductie). “Daarom liggen er juist door renovatie grote kansen voor maximale duurzaamheid. Daarnaast blijft bij renovatie veel materiaal van het gebouw behouden in vergelijking met sloop/nieuwbouw waardoor de totale milieubelasting beperkt kan blijven.”
In het overzicht worden 23 behoeften voor innovatieve producten en diensten opgesomd. Een voorbeeld: er is behoefte aan oplossingen voor het aanbrengen hoogwaardige vloerisolatie (Rc > 4,0 m2K/W), in het geval van moeilijk of niet bereikbare kruipruimten. Daarbij dient tegelijkertijd aandacht voor de luchtdichting en de vochthuishouding van de kruipruimte te worden gegeven.
Of om de bewoner te ontlasten bij snelle NOM-renovaties is een hoognodige ontwikkeling betreft een flexibel stofschot, met de kwaliteitseisen van cleanroom of asbestsanering als uitgangspunt, zodat bewoners daadwerkelijk geen stofoverlast ervaren. En, zo meldt het overzicht, deze oplossing moet niet al te kostbaar zijn.

Kijk voor het rapport op energieslag.rvo.nl.