Huisvesting en comfort van deze tijd

Artikel delen

Voormalig Serviceflat Avondrust is een gedateerd complex met 116 appartementen, dat bouwkundig en installatietechnisch niet meer voldoet aan de huidige wensen en eisen. Het gebouw wisselde van eigenaar, wordt grootscheeps gerenoveerd en krijgt ruimere, levensloopbestendige appartementen voor een bredere doelgroep. Het energielabel gaat van G naar A+, waardoor de bewoners sterk besparen op energiekosten en vooruitgaan op wooncomfort. Tevens wordt er infrastructuur aangelegd om op maat (zorg)domotica aan te kunnen bieden.
 
Bolton Bouw werkt in opdracht van Estea Capital B.V. Deze vastgoedspecialist binnen de zorgsector heeft de ouderenflat in Rotterdam-IJsselmonde gekocht en zet haar in kennis op het gebied van zorg en huisvesten bij dit renovatieproject. Het gebouw is, in overleg met de zittende huurders, omgedoopt in Oorden Staete. Projectleider Farshad Boin van Estea: “Wij volgen met deze renovatie de ontwikkeling vanuit de overheid om bewoners zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (het scheiden van wonen en zorg). Wel in daartoe geschikte, levensloopbestendige woningen, waarbij Cedrah zorgdiensten kan blijven aanbieden. Er waren 116 kleine woningen en leegstaande algemene ruimten die niet voldeden aan de huidige wensen en eisen op het gebied van levensloopbestendig wonen. Door van bijvoorbeeld drie woningen twee woningen te maken, soms van twee stuks één woning en de algemene ruimte om te bouwen tot appartementen, realiseren wij naar een ontwerp van Lengkeek architecten 115 ruime twee- en driekamerwoningen. Met mooie grote woonkamers en zorggeschikte badkamers, veel licht en een toegankelijke buitenruimte of balkon. Het comfortniveau wordt opgeschroefd met zaken als goede ventilatie, comfortabele verwarming, indien gewenst (zorg)domotica en geavanceerde brandmeldsystemen. Woningen geschikt voor zowel jongere huurders als ouderen die een beroep willen doen op thuiszorg.”
 
Constructief is het gebouw uit 1967 geschikt voor de grootschalige renovatie; bouwkundig en installatietechnisch was het onder de maat. Projectleider Loek Sistermans van Bolton: “We ontmantelen het gebouw volledig. Voor- en achtergevels worden vervangen, dakbedekking vervangen en geïsoleerd en met metalstud worden de nieuwe woningplattegronden binnen het betoncasco opgebouwd. Het langgerekte gebouw met middengang leent zich voor een overzichtelijke indeling.”
 
Natuurlijke faseknip
Een groot pluspunt is de opzet van een middenentree en twee vleugels. Sistermans: “Als één van de weinige bouwers durfden wij deze renovatie aan. Uitgangspunt was namelijk dat de bewoners in hun appartement bleven wonen. Wij zagen de oplossing door een bouwfasering per vleugel toe te passen: de bewoners verhuizen naar de ene vleugel waardoor wij konden starten met ‘fase 1’. Na oplevering van fase 1 verhuizen de bewoners weer terug en kunnen we starten met ‘fase 2’.
Dat vergt een goede werk/woonscheiding tussen renovatiedeel en bewoonde vleugel, maar in de centrale entree is dat gelukt. Dit alles is gebeurd in goed overleg met de gemeente en brandweer, die toeziet op de brand- en bewonersveiligheid. Voor de blijvende bewoners wordt de overlast voor zover mogelijk beperkt. Gelet op het feit dat de bouwmensen regelmatig een schaal met versgebakken koekjes krijgen, beteugelen wij de hinder adequaat.” Alle inspanningen zijn niet voor niets geweest, januari dit jaar is fase 1 opgeleverd. In februari wordt gestart met fase 2, de oplevering hiervan staat voor de bouwvakantie gepland.
 
Nieuwe installaties  
Roelof Lok, directeur van Lok Techniek over de afgeronde fase 1: “Alle aanwezige installatietechniek is vervangen. Er was sprake van gezamenlijke voorzieningen, nu wordt alles echter individueel met eigen nutsaansluitingen. Dit betekent wel dat wij door het hele pand kanalen en leidingen moeten aanbrengen. Ook gas moet overal worden aangelegd. Dat neemt niet weg dat we veel puzzelen om rond betonbalken- en kolommen te kunnen werken. Er zijn een aantal centrale schachten aanwezig, maar we hebben veel extra schachten moeten maken voor de lucht-toe/afvoer van de ventilatie en rookgassen. Achter het gebouw is een laag dak bij de fietsenstalling en daar konden we enkele toe/afvoeren plaatsen, bijvoorbeeld voor de centrale ontmoetingsruimte met keuken, die een apart ventilatiesysteem krijgt. Verder hebben de appartementen nu een eigen CO2-gestuurde ventilatie, cv-ketel, nieuwe radiatoren, nieuwe elektra, datakabels, brandmeldinstallatie en videotoegangssysteem, alsmede de techniek voor een (zorg)domoticasysteem.”
 
Proefwoning
Farshad Boin: “We willen dit soort hedendaagse technieken voor de bewoners beschikbaar stellen. Dat hoort bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. We zijn ook blij dat bewoners nu bijvoorbeeld wel hun eigen zorggeschikte badkamer en individuele nutsaansluitingen hebben. Dat helpt levensloopbestendig wonen en biedt meer eigen keuzevrijheid qua gebruik. In de publieke ruimten komt zuinige ledverlichting en de twee liften worden nog gerenoveerd.” Sistermans: “Aan de buitengevel zie je halverwege de renovatie het verschil tussen oud en nieuw. Belangrijker is wat er binnen tot stand komt: de bewoners krijgen een comfortabele, energiezuinige, ruime woning. We hebben, in overleg met Cedrah, direct een proefwoning gerealiseerd zodat bewoners het fraaie eindresultaat kunnen beleven. Dat maakte het vooruitzicht van tweemaal verhuizen voor velen een stuk draaglijker.”
 
 

Eyecatcher in de buurt

 
Oorden Staete heeft een mooie ligging aan de rand van Rotterdam-IJsselmonde. Na de renovatie herbergt het complex ruime woningen met modern comfort. De bouwfysische eigenschappen worden sterk verbeterd waardoor klachten over vocht, tocht en temperatuur worden weggenomen. Het complex oogt ook aantrekkelijk. De betonlook uit de jaren ‘60 is vervangen door een fris uiterlijk met bakstenen (kop)gevels en stucwerk. Het spel tussen het grijze stucwerk op de kopgevel met de doorlopende strook op de 5e verdieping heeft de kop van het gebouw een eigen gezicht gegeven, aldus Lengkeek architecten. De nieuwe kopgevels brengen het gebouw qua thermische isolatie op een hoger plan. Het dak wordt opgeknapt en geïsoleerd en nu zijn de gevels ‘ingepakt’.
 
De architect over de nieuwe uitstraling: “In het ontwerpvoorstel voor de gevel van Oorden Staete, hebben we ervoor gekozen de aanwezige repetitie in het gevelpatroon in stand te houden. In combinatie met klimaat-technische oplossingen heeft het betonelement zich getransformeerd in een zichzelf repeterend robuust element. Het element wordt onder een strak patroon aangebracht op de gevel en strekt zich uit van vloerrand van de ene verdieping tot de balustrade van de verdieping erboven. Door de maat van de separate elementen is de schaal van de gevel intiemer en tastbaarder geworden. En door links en rechts van de entree met nuanceverschillen te werken in de gebouwdelen (bijvoorbeeld enerzijds opgetild en gekaderd, anderzijds met de voeten op de grond) heeft het gebouw, ondanks dat het een geheel vormt, twee verschijningsvormen.” Het complex wordt met recht een eyecatcher in de buurt.
 
Meer informatie: www.oordenstaete.nl