Verhoging energielabel juist tijdens renovaties

Artikel delen

Renovatie is hét natuurlijke moment om het energielabel te verhogen. Dat geldt voor zowel woningcorporaties, vastgoedeigenaren als woningbezitters. Om de klimaatdoelstellingen te behalen is het energielabel een belangrijk uitgangspunt. Tijdens de Renovatiebeurs vindt op donderdag 24 mei in dat kader de Nationale EPA Kwaliteitsdag plaats.
 
De nul-situatie bepaalt de verbetering. Beleid en systematiek van het energielabel, maar ook kwaliteit en ervaring van de adviseur en stimulerende (subsidie) maatregelen zijn gezamenlijk bepalend voor het succes.
Tijdens deze bijeenkomst komt de nieuwe systematiek (NTA8800) aan de orde. Daarnaast wordt meer verteld over het epa-adviesplatform als helpdesk, de vernieuwde diploma-eisen voor de adviseur en de subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld VvE’s.
 
Resultaten onderzoek KPMG
In opdracht van het ministerie van BZK heeft KPMG de Kwaliteitsborging EPA-U geëvalueerd. Kira Beekhuis & Wesley Willemse van KPMG presenteren de bevindingen met betrekking tot de (ontwikkeling in de) betrouwbaarheid van U-labels, het kwaliteitssysteem en de genomen maatregelen
 
NTA 8800 voor bestaande bouw
De nieuwe EPBD-richtlijn die binnenkort vastgesteld wordt, de stand van zaken van BENG en het herziene energielabelsysteem (NTA 8800) komen aan bod in de presentatie van RVO.nl-adviseur Ed Blankestijn. De NTA 8800 is inmiddels voor BENG uitgewerkt, maar is voor de bestaande bouw nog maar net gestart.
 
Accreditatie
KvINL beheert de certificaatregeling energieprestatieadvisering BRL 9500 en heeft de werkzaamheden van de diverse bestaande examencommissies samengebracht onder de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC). Binnen de COEC worden de eindtermen voor toetsing, reglementen en procedures omtrent de accreditatie vastgesteld, waaronder ook de Opfriscursussen. Directeur Wil van Ophem van KvINL vertelt in zijn presentie er meer over.
 
EPA-Adviesplatform
Namens FedEC heeft Raymond Moelard, directeur van Enerdeco, zitting in de Technische Commissie en is lid van het Expertteam van het epa-adviesplatform.nl. Bovendien geeft hij de intervisietrainingen aan houders van het FedEC-certificaat Kwaliteitsborging EPA-U. Hoe het epa-adviesplatform.nl bijdraagt aan de kwaliteit van energieprestatieadvisering en wat de status van de antwoorden is komt in zijn presentatie aan de orde.
 
Info

Dag: donderdag 24 mei 2018
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Locatie: Renovatie Arena