OudNieuw

Artikel delen

In Nijmegen is de zogeheten Kloostertuin getransformeerd. Deze bestaat uit een park met twee woon(zorg)gebouwen en een oude drukkerij waar ondersteunende functies als refter, restaurant, archief en kantoren zijn ondergebracht. 

Deze drukkerij werd gewaardeerd op historische waarde, waarbij bleek dat de latere uitbreidingen geen toegevoegde architectonische, ruimtelijke of functionele waarde hadden. In een ontwerpteam met Diederendirrix (woongebouwen), EVA architecten (Drukkerij) en Kees Tolk (landschap) werd het plan gemaakt en zorgvuldig in de kloostertuin en de buurt ingepast. 

De Drukkerij kreeg een nieuwe, transparante aanbouw die zich volledig opent naar het park. Het geheel als een samenhangend ensemble vormgegeven. Ook wat betreft materialisatie is naar eenheid gestreefd. De bronskleur in de gevel van De Drukkerij komt terug in de kozijnen van het woongebouw, en deze kleur is weer afgestemd op het metselwerk van de gebouwen.