Handreiking Natuurdaken opmaat voor meer groendaken

Artikel delen

Begroeide daken zijn in opkomst. Ze bieden dan ook veel voordelen. De onlangs gepresenteerde Handreiking Natuurdaken beschrijft de verschillende soorten begroeide daken en de extra waarde van natuurdaken. Als je de inrichting en begroeiing van het dak namelijk meer afstemt op de lokale natuur, vergroot je de winst voor planten en dieren. Die kunnen wel wat hulp gebruiken bij het overleven in ons stadslandschap, aldus de Handreiking.

“In deze handreiking zijn kennis en ervaringen vanuit de praktijk gebundeld door de Green Deal Groene Daken,” vertelt NIOO-directeur en voorzitter kwartiermakers Deltaplan Biodiversiteitsherstel Louise Vet. “Natuurdaken staan nog aan het begin van hun ontwikkeling en meer kennis van natuur op daken is nodig. Een natuurdak is meer dan een dak met planten en bloemen. Het is een investering in de toekomst van de natuur en van jezelf.”

Wat niet in de handreiking mocht ontbreken, is een uitgebreid hoofdstuk over hoe je een natuurdak aanlegt. De plantenkeuze en extra voorzieningen kunnen zorgen voor voedsel, nestelgelegenheid en veilige beschutting voor verschillende soorten vogels, vlinders, bijen en andere kleine dieren. Die “concrete handvatten” zijn volgens Wilco van Heerewaarden (BTL Advies en trekker van het werkspoor Biodiversiteit binnen de Green Deal) heel belangrijk om mensen over de streep te trekken.

De Green Deal Groene Daken zet zich in om meer natuurdaken in Nederland te realiseren en de kennis hiervan te vergroten. De handreiking is een belangrijke eerste stap om deze kennis te delen met initiatiefnemers en bouwers.

Van Heerewaarden: “Natuurdaken kunnen een belangrijke rol in de vergroeningsopgave van de stad spelen. Bepaal hiervoor zo vroeg mogelijk in het bouwproces hoe natuurdoelen worden geïntegreerd. Betrek vanaf de initiatieffase bij (ver)bouwopgaves een groene specialist, ecoloog of landschapsarchitect. Met de Handreiking willen we initiatiefnemers inspireren en op weg helpen om dit doel samen te realiseren.”