Onvoldoende waterdichtheid dpc-folie

Artikel delen

Er zijn veel woningen in Nederland die op zichzelf als te klein worden bevonden. Bewoners kiezen daarom veel voor een uitbouw aan de achtergevel, zijgevel of zelfs de voorgevel. Maar wat kies je dan? Een mooie, praktische, grote, goedkope uitbouw of die ene waarbij je een passende tuin kunt aanleggen zonder over drempels te moeten stappen. Doordat uitbouwen veel voorkomen zou je denken dat gebreken inmiddels zouden zijn uitgesloten. Helaas blijkt dit maar al te vaak niet waar.

Situatie achtergevel ter plaatse van de metselwerk.

Tekst: Sjang den Ouden
Bureau voor Bouwpathologie BB

Ook in de onderzochte woning is door de verkopers gekozen voor een uitbouw aan de achterzijde van de tussenwoning. Gekozen wordt om de uitbouw te laten tekenen door een architect, te laten berekenen door een constructeur, te laten bouwen door een aannemer en de tuin aan te laten leggen door een hovenier. De architect gaat voor mooie strakke lijnen waarbij het vloerpeil ook buiten nog ongeveer gelijk is aan binnen. De constructeur berekent hierbij een vrijdragende betonvloer op een paalfundering. De aannemer realiseert een betonvloer op paalfundering waarbij het vloerpeil buiten vrijwel gelijk komt te liggen met binnen. De aannemer kiest ervoor om een onderheid terras te maken, afgewerkt met vrijwel gelijke tegels als binnen.

Situatie achtergevel ter plaatse van de achterdeur.

Vochtproblemen

De woning wordt verkocht, waarbij geen problemen worden gemeld. De nieuwe bewoners constateren na de eerste regenperiode donkere vlekken in de tegelvloer en het voegwerk langs de achtergevelzijde van de uitbouw. Ook zien ze wittig pluis, binnen op het stucwerk over de onderste 20 centimeter van de achtergevel. De vochtproblemen worden groter in natte perioden met veel regen en worden kleiner in droge zonnige perioden. Inmiddels komt ook het stucwerk los van de binnenzijde van de achtergevel. Tijd om advies in te winnen over het probleem, de oorzaak en de oplossingen.

Destructief onderzoek achtergevel.

Onderzoek

Bij het onderzoek ter plaatse zijn de tekeningen en berekeningen van de uitbouw opgevraagd en ingezien. Daarna zijn vochtmetingen gedaan aan de vloer en de achtergevel, is destructief onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting van de achtergevel op de vloer van de uitbouw. Uit meting blijken zowel de vloer als de achtergevel zeer vochtig. Er is sprake van optrekkend vocht in de achtergevel en doortrekkend vocht in de afwerkvloer.
Uit de tekeningen blijkt dat de architect van de uitbouw al in zijn tekeningen en detailtekeningen rekening houdt met een hogere aanleg van de bestrating in de tuin dan de bovenzijde van de afgewerkte vloer binnen. Hij heeft geen voorzieningen getekend voor waterafvoer vanuit de spouw. Er is alleen in de gevel een open stootvoeg boven de funderingsbalk voorzien. Ook is er geen afschot in de bestrating aangegeven. Het terras is wel getekend als betontegels op zoiets als zand. In werkelijkheid blijkt het terras te bestaan uit een betonvloer afgewerkt met tegels, al dan niet op palen. Deze betonvloer en eventuele paalfundering is niet getekend door de architect en niet berekend door de constructeur.
Bij destructief onderzoek blijkt dat de betonvloer onder het terras doorloopt in de betonvloer binnen. Hierop is het metselwerk van de achtergevel geplaatst, waarin als waterkering een dpc-folie is aangebracht. Zowel onder als boven de dpc-folie is het metselwerk nat.

e met dpc-folie in de spouw.

Oorzaak

De oorzaak van de vochtproblemen is regenwater dat vanuit de gevel, maar ook rechtstreeks op het terras terechtkomt, niet kan worden afgevoerd naar buiten. Het water verzamelt zich in de spouw en trekt op in de achtergevel en trekt door in de afwerkvloer binnen. De constructieve terrasvloer buiten en de constructieve begane grondvloer binnen is zonder onderbreking van beton gemaakt. De dpc-folie is onvoldoende om dit water tegen te houden. Ook de terrasvloer blijkt geen afschot te hebben, waardoor de waterbelasting op de achtergevel hoger is en lekkage meer en sneller zal optreden.
Gelukkig is de tuin niet zo hoog aangelegd als op het detail getekend. Helaas veroorzaakt de doorgaande betonvloer echter voor een soortgelijke vochtbelasting op de vloer en achtergevel van de uitbouw. Naast voornoemde zijn de vragen omtrent de constructie en fundering ter beantwoording voorgelegd aan de aan de aannemer en constructeur.

Herstel

Herstel bestaat uit het verwijderen van de vloerafwerking van het terras tot op het kale beton en het verwijderen van het metselwerk buitenblad. Vervolgens het vlakslijpen van de bovenzijde van de betonvloer over een breedte van circa 30 cm evenwijdig aan de achtergevel. Hierna is een smeerbare kunststof coating aangebracht als waterkering op het vlakke deel van de betonvloer en de buitenzijde van het binnenspouwblad van de achtergevel. Hierna is het metselwerk van het buitenblad weer opnieuw aangebracht. Het terras is hierna afgewerkt met tegelwerk op tegeldragers om drainage van regenwater te bevorderen. Het ontbreken van afschot is niet gecorrigeerd. Ter plaatse van de deur is de dorpel ook aansluitend voorzien van de kunststofcoating.