Woningen verduurzamen nu ook mogelijk met BREEAM-NL

Artikel delen

Speciaal voor het verduurzamen van bestaande woningen is er nu ook een BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn beschikbaar: BREEAM-NL In-Use Woningen. Het is de lokale variant van het internationale BREEAM In-Use Residential, daarmee is BREEAM-NL In-Use Woningen volledig toepasbaar op de Nederlandse woonvoorraad.

Voor 7,5 miljoen woningen in Nederland wacht een grote verduurzamingsopgave. In 2050 moeten we naar een circulaire, klimaatadaptieve, energieneutrale en gezonde gebouwde omgeving. De nieuw ontwikkelde beoordelingsrichtlijn moet in deze transitie een belangrijke rol gaan spelen.

In Nederland is Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelaar en beheerder van BREEAM-NL. Voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen is BREEAM-NL In-Use al jaren hét managementinstrument om concreet en meetbaar met integrale verduurzaming aan de slag te gaan. De projecten kunnen vervolgens een score krijgen die varieert van Acceptable tot en met Outstanding. Naast BREEAM-NL In-Use voor utiliteitsbouw is er nu dus ook een aparte beoordelingsrichtlijn voor woningen.

Kansen voor beleggers en woningcorporaties

BREEAM-NL In-Use Woningen is met name voor beleggers een interessant instrument om duurzaam te beleggen, op ESG (Environmental, Social en Governance) factoren te kunnen sturen en de vastgoedportefeuille toekomstbestendig te maken. Maar ook voor woningcorporaties biedt de nieuwe beoordelingsrichtlijn mogelijkheden: bijvoorbeeld om het verduurzamen van de portefeuille te monitoren en te managen. Dit moet uiteraard bijdragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving voor de bewoners. Dankzij de holistische benadering van BREEAM-NL wordt er veel verder gekeken dan alleen naar energiebesparing. Het beperken van het waterverbruik of een gezonde en comfortabele woning en aandacht voor materiaalstromen zijn eveneens belangrijke onderwerpen.

Nieuwe categorieën

In de nieuwe beoordelingsrichtlijn zijn twee nieuwe categorieën geïntroduceerd, in de vorm van ‘Materiaalstromen’ en ‘Bestendigheid’. Materiaalstromen stimuleert het behoedzaam en verantwoord gebruik van materialen, wat bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. ‘Bestendigheid’ stimuleert het inzichtelijk maken van risico’s, zoals klimaat-gerelateerde risico’s, maar ook het beheren en minimaliseren van deze risico’s en de daaruit voortvloeiende impact. Hierdoor kunnen woongebouwen ook beter worden bewapend tegen bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering (zoals droogte, overstromingen en hittestress).

Thomas Heye, Senior Projectmanager bij Dutch Green Building Council: “Er ligt een omvangrijke verduurzamingsopgave van 7,5 miljoen bestaande woningen. BREEAM-NL In-Use Woningen biedt concrete handvatten om met deze verduurzamingsopgave integraal aan de slag te gaan en tevens het leefklimaat van bewoners te verbeteren.”

Bekijk hier meer informatie over BREEAM-NL In-Use Woningen.