Europese afspraken voor circulair bouwen

Artikel delen

Circulair bouwen is een van de oplossingen van de bouwsector op de huidige klimaatproblematiek. Door circulair bouwen verandert er veel, zowel in Nederland als wereldwijd. Nieuwe technologieën, eisen aan gebouwen en materialen, milieubepalingen en een groeiende vraag naar duurzaam materiaal zijn enkele ontwikkelingen waar de Nederlandse markt op het gebied van circulair bouwen mee te maken heeft.

Om op Europees niveau afspraken te maken voor deze transitie naar een circulaire bouw, is er een Europese normcommissie opgericht (CEN/TC350/SC1). Om ervoor te zorgen dat het Nederlandse belang hierin goed wordt geborgd, wil NEN inventariseren welke partijen hierin geïnteresseerd zijn en hoe dit het beste kan worden vormgegeven. De oprichting van een normcommissie voor dit onderwerp lijkt daarbij een passende oplossing.

Deelname normcommissie

De Nederlandse belangen zullen vertegenwoordigd worden in Europa, maar de commissie kan zich ook gaan richten op nationale normalisatieactiviteiten. De normcommissie gaat zich bezighouden met diverse onderwerpen binnen het thema circulair bouwen. Hieronder valt onder andere het meten van circulariteit, circulaire paspoorten en circulair inkopen.

Alle belanghebbenden met kennis van circulaire bouw, circulaire economie, circulaire principes en werkwijzen kunnen deelnemen aan deze normcommissie. Geïnteresseerden worden opgeroepen dit kenbaar te maken via **@ne*.nl. Vervolgens wordt er contact gezocht met alle partijen om de ideeën te bespreken.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Nan van Oldenbeek, Consultant, Telefoonnummer 015 2 690 534 of e-mail **@ne*.nl.