Geïsoleerde galerij- en balkonconsole omkledingen

Artikel delen

Veel galerijflats die gebouwd zijn in de jaren 60 en 70, hebben betonnen balkon- en galerij-consoles die zorgen voor een koudebrug in de woning. Daardoor lekt er onnodig warmte aan de gevel, wat niet ten goede komt aan comfort en energieverbruik. Om die koudebrug te elimineren heeft Beers Bouwproducten een kap ontwikkeld, die heel eenvoudig om deze consoles heen kan worden geplaatst.

De meest duurzame energie is energie die niet gebruikt wordt. In overeenstemming met de Trias Energetica is het noodzakelijk veel aandacht te besteden aan de gebouwschil. Een logische gedachte daarbij is dat wanneer men besluit tot renoveren, dit ook gelijk goed gebeurt. De daarbij horende maatregelen zijn afhankelijk van het ambitieniveau en de verwachte exploitatietermijn van de woningen.
Wanneer er over 15 jaar sloop en nieuwbouw gaat plaatsvinden, is het economisch niet verantwoord om méér te doen dan spouwmuurisolatie. Echter, wanneer de verwachting is dat bewoners nog minstens 25 jaar gebruik zullen maken van de woning is renovatie op minimaal nieuwbouwniveau de standaard.
Een steeds groter aantal woningcorporaties hanteert dit principe. Buitengevelisolatie is hierbij een bedrijfseconomisch slimme oplossing, doordat hogere RC-waardes met minimale meerprijzen kunnen worden gerealiseerd en koudebruggen in de gevel worden geëlimineerd.
De voordelen van effectieve thermische gevelisolatie liggen niet alleen in het sparen van energie¬kosten, maar bieden ook aanzienlijke prestaties in het verhogen van het wooncomfort.
De even simpele als doeltreffende consolekap blijkt een schot in de roos. Jaarlijks worden er zeker 1000 afgezet, vooral bij renovaties van corporatie-galerijflats. Beers Bouwproducten is op dit moment bezig in Rotterdam bij de renovatie van de Corridor flat & de Noord West flat in opdracht van VORM Transformatie en Renovatie B.V.

Beers Bouwproducten
www.beersbouwproducten.nl