Project in beeld

Artikel delen

Kozijnen krijgen verlengde levensduur in Delfshaven

Bij het onderhoud van wooncomplexen neemt het herstellen van kozijnen vaak een flinke hap uit het beschikbare budget. Het zorgt echter ook voor meer comfort én verduurzaming. Die verduurzaming gaat verder dan alleen beter geïsoleerde woningen, want door niet het gehele kozijn maar slechts de mindere, meestal onderste delen van kozijnen te vervangen, scheelt dat enorm in CO2-uitstoot en verduurzaam je niet alleen een woning maar ook het proces van de kozijn reparatie. Zoals blijkt bij een net opgeleverd project in Rotterdam Delfshaven bij een wooncomplex met 30 appartementen. Nico Heijmen van Infinity Repair legt uit hoe deze verduurzaming en circulariteit behaald wordt.

Auteurs: Henk Wind en Harmen Weijer

In het Rotterdams Delfshaven is het afgelopen halfjaar een jaren 80/90 appartementencomplex gerenoveerd.

Het wooncomplex Voorhaven Middenkous stamt uit eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw. Het gaat om een zogeheten gespikkeld complex, dus deels in handen van particulieren via de VvE en deels van woningcorporatie Havensteder. De appartementen waren nodig toe aan een renovatiebeurt, want zowel de gevels en balkonhekken als kozijnen en deuren waren in een verslechterde staat. In een langdurig overleg tussen de bewoners zijn voor wat betreft de kozijnen van allerlei mogelijkheden vergeleken: van kunststof tot volledig nieuw houten kozijnen.

Zowel de voorgevels als de zijgevels zijn onder handen genomen.

De aangetaste delen worden vervangen. De rest, bijna driekwart van het kozijn, blijft intact. Op deze manier wordt het probleem aangepakt bij de kern op een circulaire manier.

Uiteindelijk kwam Infinity Repair in beeld, want zowel het circulaire aspect als de kostenoverwegingen spraken de bewoners het meeste aan. Belangrijkste reden: Infinity Repair geeft kozijnen daadwerkelijk een verlengde levensduur. Hoe zit dat precies? Circa driekwart van het kozijn blijft gehandhaafd bij deze methode. Schade zit namelijk vrijwel altijd op de onderste, liggende kozijndelen en bij de verbinding tussen dorpel en stijlen. Infinity repair vervangt de aangetaste delen en laat de rest, bijna driekwart van het kozijn, intact. Op deze manier wordt het probleem aangepakt bij de kern op een circulaire manier. Het deel daarboven gebeurt niets mee en heeft dus een heel lange levensduur. Het Accoya hout, waarmee Infinity Repair de onderste delen als deelelement vervangt, heeft een levensduurverwachting van 80 jaar. Het kozijn kan zo weer een heel gebouwleven mee.

Combinatie houtsoorten

De combinatie van bestaand hout en Accoya levert volgens Nico Heijmen van Infinity Repair geen enkel probleem op. Juist niet zelfs. “Vooral jong hout werkt door het oorspronkelijk boomvocht. Oud hout wordt alleen nat door regen en de werking daarvan is minimaal. Ook de werking van Accoya is minimaal. Verder houden we tussen beide materialen een verbindingsnaad van 5 mm, die we vullen met elastisch blijvende epoxy als verlijming van het nieuwe op het oude deel.”

Infinity Repair maakt gebruik van digitale technieken. Dat begint al bij het digitaal verwerken van de inmeet gegevens van de bestaande kozijnen. Bij de productie van de te vervangen delen wordt vervolgens een chip ingelijmd, waarop alle gegevens van het kozijn zijn vastgelegd. Dit inclusief de montage-instructies. Daarbij gaat het vooral om de hoogte van de te maken verbinding tussen oud en nieuw.

Heijmen: “We maken gebruik van een speciale freesmal, die op alle kozijnen toepasbaar is. We maken daarmee een S-vormige frezing. Het lijmcontactoppervlak is daarmee 80% groter dan bij een rechte verbinding, zoals die normaal wordt gemaakt. We gebruiken de doken om de delen constructief aan elkaar te verbinden. De verbinding frezen we altijd op een hoogte die een veelvoud is van 5 centimeter. Daarmee verkleinen we de kans op fouten.”

De onderste delen van het kozijn worden vervangen door Accoya hout dat een levensduurverwachting heeft van 80 jaar. Het kozijn kan zo weer een heel gebouwleven mee.

Voorspelbaar onderhoud

De reparatiemethode resulteert in een voorspelbaar en duurzaam onderhoud voor de lange termijn. Infinity Repair geeft daarvoor ook garanties af, samen met verfproducent PPG Sigma. Dat PPG zich achter de methode heeft geschaard, is veelzeggend, vindt Heijmen. Hij geeft aan dat Amerikaanse bedrijven dit niet zomaar doen, Die zijn per definitie terughoudend als het op aansprakelijkheid aan komt. Infinity Repair is overigens een KOMO-gecertificeerd product maar ook een KOMO-gecertificeerd proces.

De herstelmethode is ook circulair. Bij het herstel blijft namelijk driekwart van het oude kozijn behouden. De nieuwe deelelementen van Infinty Repair worden gemaakt van Accoya® hout dat is verduurzaamd op een biologische en milieuvriendelijke manier door middel van een productieproces op basis van azijnzuur.

De gestandaardiseerde montage van Infinity Repair geeft minder overlast voor bewoners dan de plaatsing van nieuwe kozijnen. Voor de bewoners is het een pluspunt dat de gevel binnen een dag weer dicht zit. De overlast in de omgeving blijft beperkt doordat er geen grote bokken met kozijnen nodig zijn, dus ook het aspect ‘bewoners tevredenheid wordt meegenomen.

Forse besparing

Op het vernieuwde deel van het kozijn wordt de scharnieren van de ramen en deuren weer bevestigd.

De opdrachtgever bereikt met Infinity Repair een besparing tot wel 50 procent van de kosten in vergelijking met nieuwe kozijnen. Als er ook nieuw glas, nieuwe draaiende delen, nieuwe roosters, nieuwe borstweringen en dergelijke worden aangebracht is de procentuele besparing uiteraard lager, maar nog steeds fors. En daarbij is de uiteindelijke kwaliteit hetzelfde als bij het plaatsen van nieuwe kozijnen, maar de overlast veel minder en de circulariteit aanzienlijk hoger dan bij nieuwe kozijnen.

Grotere kostenbesparingen zijn eventueel te realiseren met een hybride aanpak. Die wordt ook toegepast in het project Voorhaven Middenkous in Rotterdam Delfshaven. “Voorheen richtten we ons primair op het vervangen van kozijndelen. Maar steeds vaker merken we dat het per woning sterk verschilt hoe de kwaliteit van de kozijnen is. Bij de hybride aanpak worden alleen de kozijnen in de meest weer belaste gevels voorzien van nieuwe deelelementen. De overige kozijnen zijn vaak minimaal aangetast en worden waar nodig plaatselijk gerepareerd op basis van een traditionele herstelmethodiek met epoxy. Je zou kunnen zeggen dat wij met de hybride variant   de beste reparatiemethodiek toepassen uit de verschillende varianten die er zijn Daarmee komt de totale besparing toch weer snel uit op 40% ten opzichte van de plaatsing van nieuwe kozijnen. Als de kozijnen echt op zijn en de aantasting rondom het volledige kozijn zit vervangen we het kozijn in zijn geheel.”

Milieuwinst

Dat levert niet alleen economische winst op, maar kent ook grote milieuvoordelen, zo rekent Heijmen voor. “In een ander project in Purmerend hebben we berekend dat het vervangen van kozijndelen een CO2-uitstoot kent van in totaal 15720 kg CO2. Ter vergelijking: bij volledig nieuw kozijn zou de CO2-uitstoot een factor 10 grote zijn: 150.000 CO2 en ruim een factor 40 wanneer gekozen zou worden voor nieuwe kunststof kozijnen: 670.000 CO2. Nu hoor ik regelmatig dat die laatste optie veel minder onderhoud vergt. Maar vergis je niet: kunststof kozijnen zijn na 35 à 40 jaar echt op en moet je tussentijds ook onderhouden. En circulair hergebruik lijkt interessant, maar ook kunststof kent een degradatie van kwaliteit. Dus het is daarna zeker niet te hergebruiken als kozijn. Door deze berekening te doen maken wij de CO2 uitstoot aantoonbaar en zien we waar de circulaire voordelen ook in gaan zitten.”

Het resultaat is dat het complex er weer spic en span uitziet en klaar is voor de komende decennia.

Naast de kozijnen is in Delfshaven ook direct het glas vervangen door HR++-glas. “En heeft Van der Meulen Vastgoedonderhoud het schilderwerk op zich genomen”, aldus Heijmen. Daarmee is dit project goed afgerond, en zitten de bewoners er weer voor de komende decennia warmpjes bij wetende dat hen kozijnen hebben bijgedragen aan een betere toekomst.

Projectgegevens

Opdrachtgever: VvE Voorhaven Middenkous, Rotterdam
Bouwbegeleider: PBS Vastgoed
Schildersbedrijf: Van der Meulen Vastgoedzorg
Leverancier deelelementen van de kozijnen: Infinity Repair
Leverancier glas: Jansen Glas
Leverancier Ramen en deuren: De Deurenspecialist
Leverancier coatings: Sigma Coatings
Bouwtijd: augustus 2021 – februari 2022

RenovatieTotaal