Voor elke omgeving de juiste ventilatieoplossing

Artikel delen

Mensen presteren beter in een gezonde omgeving met voldoende frisse lucht en zuurstof. Dit geldt zeker voor scholen, kantoren en winkels waar veel mensen in één ruimte samenkomen. ORCON biedt diverse ventilatieoplossingen voor utiliteitsgebouwen, waarbij wordt voldaan aan de wettelijke eisen en richtlijnen. De meeste nieuwbouw- en renovatieprojecten vragen om maatwerk, maar hierbij kan men wel gebruik maken van gestandaardiseerde systemen, gecombineerd met specifieke accessoires of toepassingen.

orconPeter van Vuuren is Productmanager Utiliteitsventilatie bij ORCON, onderdeel van Groupe Atlantic Nederland. “We hebben voor elke situatie een passend product beschikbaar, zoals de WTU Centraal en WTU Decentraal toestellen. Zo bewerkstellig je altijd een aangenaam binnenklimaat in schoollokalen, kantoor- en winkelruimten, hotelkamers of andere werk- en verblijfruimten in utilitaire gebouwen. De WTU’s zijn het meest toegepaste systeem omdat door de warmteterugwinning (WTW) weinig energie verloren gaat. De koude toegevoerde buitenlucht wordt verwarmd met de warme afgevoerde binnenlucht, zodat er minder warmte verloren gaat. Dit is de meest energiezuinige manier van ventileren.”

In renovatiesituaties is er per definitie behoefte aan compacte systemen. “Met name in grote gebouwen waarbij veel (kleinere) ruimtes apart aangestuurd en geventileerd moeten worden, is vaak geen ruimte voor grote of complexe ventilatiesystemen. Hierin zie je dat het formaat en installatiegemak bovenaan staan. Gelukkig is dat juist waar wij vanuit ORCON zo sterk in zijn, met bijvoorbeeld onze WTU. Neem de decentrale WTU-1500-EC-IE. Het is een veelzijdig ventilatiesysteem dat in de basis bedoeld is om één ruimte te ventileren, maar door het toepassen van kleppen ook verschillende ruimtes afzonderlijk kan ventileren. Het systeem biedt veel mogelijkheden in het naverwarmen of koelen van de lucht en dankzij de lage inbouwhoogte is het in veel renovatiesituaties toepasbaar. Omdat de WTU boven of dichtbij het schoollokaal of de werkruimte hangt, kunnen de luchtkanalen kort blijven. Dit in tegenstelling tot een centraal ventilatiesysteem, dat vanuit één centrale ventilatiekast verschillende ruimtes ventileert. Door het plaatsen van een klep in het luchtkanaal – bijvoorbeeld aangestuurd door een CO2-ruimteopnemer – kan ook met een centraal systeem elke ruimte op maat geventileerd worden. Maar door gebruik te maken van decentrale ventilatie behoud je de flexibiliteit om te werken binnen bestaande situaties en kunnen enorme verbouwingen vaak worden voorkomen.”

orcon

Verbeterslag

orconEr is volgens Van Vuuren op het gebied van ventilatie in utiliteitsgebouwen nog een flinke verbeterslag te maken. “Mede door de extra aandacht, vernieuwde regelgevingen en nieuwe ventilatiestandaarden is de bewustwording rondom ventilatie enorm gegroeid. Daarnaast blijft duurzaamheid conform de 2050-doelstellingen een complexe opdracht, waarvoor nu al de juiste technische innovaties moeten worden gekozen voor de komende dertig jaar. Toch moet op een groot aantal vlakken nog een hoop werk verzet worden. Zo staat het daadwerkelijk verbeteren van de ventilatiesituatie op een hoop locaties nog in de kinderschoenen. Hierbij gaat het vaak om bestaande situaties, waarbij het zeker in oudere gebouwen een complexe uitdaging is om het ventilatiesysteem te vernieuwen. Vooral in scholen zien we dat er veel behoefte is aan extra ondersteuning om betere ventilatie te realiseren. Hopelijk kunnen initiatieven zoals de SUVIS-subsidie hieraan bijdragen, maar veel zal afhangen van de expertise van installateurs, adviseurs en leveranciers. Zij kunnen met kennis en ervaring ondersteuning bieden en praktische oplossingen voorstellen, waarmee op korte termijn grote stappen kunnen worden gezet.”

orcon

Hoewel de bestaande ORCON-systemen in vrijwel alle situaties toe te passen zijn, ervaart Van Vuuren de vraag naar extra compacte oplossingen of wat meer gespecialiseerde toepassingen. “Wij zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten of het onderzoeken hoe bestaande systemen nog slimmer kunnen worden toegepast. Ontwikkelingen op het gebied van ventilatie staan binnen Groupe Atlantic Nederland nooit stil. Niet alleen wordt er binnen onze internationale R&D teams veel aandacht besteed aan de groeiende vraag naar ventilatieproducten, maar ook aan het optimaliseren van het binnenklimaat en het continu verbeteren van het installatie- en gebruiksgemak. Daarbij kunnen we vanuit ons merk ORCON – wij zijn sinds de jaren ’70 één van de grootse ventilatie-innovators van Nederland – heel direct inspelen op de behoeftes van installateurs en eindgebruikers.”

Noviteiten

orconVan Vuuren noemt de ontwikkeling van een onderbouw ventilatiekast die uitermate geschikt is voor renovatie: “Tijdens de vakbeurs VSK 2022 van 17 t/m 20 mei in de Jaarbeurs Utrecht presenteren wij ons gloednieuwe onderbouwventilatiesysteem voor de utiliteit.”

“Wij adviseren u graag over ventilatieoplossingen in het algemeen en de WTU-reeks voor utiliteitsgebouwen in het bijzonder. Liefst zo vroeg mogelijk in het ontwerptraject. Want een comfortabel binnenklimaat kan bijvoorbeeld pas worden gerealiseerd als ook de temperatuur aangenaam is. Wij kunnen u adviseren over de ventilatiecapaciteit in relatie tot gezondheid, over factoren als duurzaamheid en energiebesparing, over comfort en vraaggestuurd ventileren. De laatste jaren zijn er steeds meer slimme sensoren en systemen ontwikkeld die op alle vlakke enorme verbeteringen met zich mee hebben gebracht. Gezien het feit dat wij vanuit ORCON meer dan 50 jaar ervaring hebben op het gebied van ventilatie, is er een hoop kennis beschikbaar; die delen we graag. Want uiteindelijk worden we daar allemaal beter van…”

Schoolvoorbeeld ventilatie

Voor de renovatie van de openbare basisschool De Gezellehoek in Roosendaal is het WTU balansventilatiesysteem van Orcon toegepast. Bijzonder aan dit systeem is dat het risico op de verspreiding van ziekteverwekkers, zoals het coronavirus, door het verversen van de lucht in een ruimte wordt verkleind. Het balansventilatiesysteem bevat een warmteterugwinsysteem waarmee de lucht in de lokalen permanent wordt ververst met buitenlucht. Hierbij wordt een groot deel van de warmte uit de afgevoerde lucht overgedragen aan de verse lucht. Deze schone en opgewarmde lucht wordt weer terug de lokalen ingeblazen. De energiezuinige WTU, ondersteund met extra verwarming of verkoeling, zorgt dat de temperatuur in de lokalen de hele dag op de ingestelde temperatuur blijft. Bij deze renovatie brachten energie-expert Chiel Boonstra en bouwkostenadviseur Tim de Jonge de energie- en milieuprestatie-eisen voor de lange termijn in kaart en gaven zij advies over het verbeteren van het binnenmilieu en de energiezuinigheid van de school. Dit heeft geleid tot een energiebesparing van 50%! Bogers Installatieburo uit Roosendaal installeerde het WTU balansventilatiesysteem in de plafonds van de klaslokalen.

ORCON
www.orcon.nl