Oud & Nieuw

Artikel delen

Generaal de Bonskazerne, Grave

Sinds de Generaal De Bonskazerne in 1939 haar deuren opende heeft het complex verschillende bewoners zien komen en gaan. Dit was met name te danken aan de oplopende spanningen in Europa. Na de bezetting gebruikten onder andere de Duitse Kriegsmarine en Heer (Duitse landmacht) de kazerne als uitvalsbasis, maar werden er na de oorlog ook Engelse en Canadese militairen gelegerd. De kazerne is gebouwd in gemeente Grave om de Graafse Brug te verdedigen tegen een Duits inval en is vernoemd naar generaal-majoor Andreas de Bons, die een belangrijke rol speelde bij de verdediging van de stad Grave tegen de Fransen in 1794.

bons kazerne

bons kazerne Nadat de laatste soldaten in 1997 vertrokken werden er 140 asielzoekers in de Generaal De Bonskazerne ondergebracht. Op 20 september van dat jaar werd het complex dan ook officieel als Asielzoekerscentrum Grave geopend. Tot eind 2016 zaten er in totaal zo’n 600 asielzoekers in vijf van de zes legergebouwen en de (onder)officiershotels. BOEi, Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, kocht het terrein in 2014, aan. Meerdere mogelijkheden passeerden de revue. Een militair museum, een evenementenlocatie, een veteranenontmoetingscentrum; allerlei mogelijkheden zijn besproken maar bleken niet haalbaar. Het idee van de combinatie van wonen, werken, cultuur en horeca is overeind gebleven en wordt nu stap voor stap uitgerold.

bons kazerne

bons kazerne

bons kazerneHet zuidelijk deel van het kazerneterrein is inmiddels herontwikkeld tot bedrijvenpark de Bons. De voormalige garages van de kazerne aan de uiterste zuidgrens zijn in gebruik als gemeentewerf. Een van de gebouwen, gebouw B, is als eerste getransformeerd. Daar werken nu zzp’ers en mkb’ers in 25 kleine bedrijven. In de drie gebouwen aan de noordkant van het terrein, waar vroeger de manschappen verbleven, kunnen 40 a 45 wooneenheden gecreëerd worden gericht op wonen en ontmoeten.

bons kazerne

 

RenovatieTotaal