Raamovereenkomst voor verduurzamen woningen LEKSTEDEwonen

Artikel delen

Op 1 maart ondertekenden Weijman Vastgoedonderhoud en Vios Bouw met lekstedewonen een raamovereenkomst met afspraken over het verduurzamingstraject dat zij de komende jaren gaan uitvoeren. Het streven is dat in 2030 alle woningen van lekstedewonen gemiddeld een label A hebben.

Ondertekening raamovereenkomst

LEKSTEDEwonen wil haar huurders comfortabele woningen bieden die betaalbaar, energiezuinig én toekomstbestendig zijn. Ook om de opwarming van de aarde stoppen is het belangrijk samen duurzamer te leven.

Verder werken aan verduurzaming van minimaal 100 woningen per jaar

Om een vervolg te geven aan de verduurzaming van bestaande woningen, is LEKSTEDEwonen in 2022 een samenwerking aangegaan met adviesbureau Atriensis projecten. Atriensis projecten ondersteunt, begeleidt en adviseert lekstedewonen tijdens het verduurzamingstraject tot 2030. Het streven is om ook de komende jaren minstens 100 woningen te verduurzamen en dit aantal de komende jaren verder op te voeren.

Efficiënte en effectieve aanpak

LEKSTEDEwonen en Atriensis projecten hebben daarvoor twee ketenpartners geselecteerd die de werkzaamheden gaan uitvoeren: Vios Bouw en Weijman Vastgoedonderhoud. Alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd in een overkoepelend projectteam dat toeziet op een efficiënte en effectieve aanpak van de verduurzamingsopgave.

Voorbeelden van maatregelen in de woningen zijn het plaatsen van extra isolerend glas, CO2 gestuurde mechanische ventilaties, het isoleren van gevels, vloeren en dak en het plaatsen van zonnepanelen.

Bron: LEKSTEDEwonen