De waarde van kadastrale kaarten bij eigendomsoverdrachten

Artikel delen

Bij de overdracht van onroerend goed is het ontzettend belangrijk dat de eigendomsgrenzen op nauwkeurige en duidelijke wijze worden vastgesteld. Dit helpt de oude en nieuwe eigenaars om tot een overeenkomst te komen die gebaseerd is op de feiten, en voorkomt latere geschillen en misverstanden. Een hulpmiddel hierbij is een kadastrale kaart met maatvoering. Hieronder wordt verder uitgelegd wat een kadastrale kaart is, hoe deze tot stand komt, en waarom deze belangrijk is bij grensreconstructies.

Wat is een kadastrale kaart met maatvoering?

kadastrale kaartenEen kadastrale kaart is een gedetailleerde weergave van alle percelen grond binnen een bepaald gebied. Hierin zijn alle percelen ingetekend, en zijn de eigendomsgrenzen duidelijk aangegeven. De kadastrale kaart dankt zijn naam aan het feit dat deze kaart wordt opgesteld door het kadaster. Deze overheidsinstantie houdt de registraties van onroerend goed in Nederland in de gaten en waakt hierover. Buiten de eigendomsgrenzen geven kadastrale kaarten ook informatie over de grootte en vorm van percelen, en beperkingen die te maken hebben met publiekelijk recht, zoals een bestemmingsplan of een recht van overpad.

Bij kadastrale kaarten met maatvoering worden de lengtes van de eigendomsgrenzen op de kaart aangegeven met een schaalverdeling. Hierdoor is er de mogelijkheid om de werkelijke lengte van de grens te berekenen, en kunnen kadastrale kaarten van enorm veel waarde zijn bij het maken van een nauwkeurige grensreconstructie.

Hoe komt een kadastrale kaart tot stand?

Dit soort maten komen tot stand op basis van metingen en gegevens uit het verleden. Deze zijn, in Nederland, vastgelegd in een digitaal register waarin alle eigendommen en eigendomsgrenzen zijn opgenomen. Daarnaast is er bij het kadaster een eigen meetdienst aanwezig die één keer in de zoveel tijd eropuit trekt om metingen te verrichten en mogelijke afwijkingen te corrigeren en goed vast te leggen.

Bij grensreconstructies worden kadastrale kaarten dan ook gebruikt om de werkelijke ligging van de eigendomsgrens te bepalen. Deze taak wordt meestal uitgevoerd door een deskundige, zoals een landmeter. Deze gebruikt de kadastrale kaart als uitgangspunt, en voert ter plekke metingen uit om de grens nauwkeurig te bepalen.

Het belang van kadastrale kaarten

De maatvoeringen die in kadastrale kaarten staan zijn van groot belang omdat dit misverstanden en ruzies tussen buren kan voorkomen. Vooral bij oudere percelen is dit belangrijk, omdat hierbij de grenzen niet altijd even nauwkeurig zijn vastgelegd. Tevens kunnen deze kaarten gebruikt worden om te controleren wanneer er sprake is van inbreuk op het eigendomsrecht. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een buurman een stukje grond heeft ingenomen, of wanneer er een heg of een schutting gebouwd wordt naast de grens, in plaats van op de grens. Met behulp van kadastrale kaarten kan hier dan iets aan gedaan worden.

Al met al geven kadastrale kaarten met maatvoering inzicht in de werkelijke ligging van eigendomsgrenzen en spelen ze een rol bij het voorkomen of beslechten van burenruzies. Het is bij eigendomsoverdrachten en grensreconstructies dan ook belangrijk om de meest recente kadastrale kaart met maatvoering te gebruiken, en deze nog te laten controleren door een deskundige landmeter.