Een complete aanpak voor na-isolatie: zo pak je het aan!

Artikel delen

Er ligt een grote opgave om onze bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Isolatie speelt hierin een cruciale rol. Want niet gebruikte energie is de snelst bespaarde energie! IsoBouw speelt hierop in met een omvangrijk assortiment in EPS-isolatiesystemen die toepasbaar zijn bij renovatieprojecten. Het bedrijf gaat echter nog verder dan alleen maar het leveren van deze isolatiesystemen: ieder project wordt door het bedrijf individueel benaderd. Dit betekent dat zij samen met u kijken naar uw project specifieke uitdagingen en wensen. Met deze integrale aanpak zoekt het bedrijf vervolgens de best passende oplossingen. Het doel: een optimale afwikkeling van uw renovatieproject waarbij u wordt ontzorgd.

Na isolatie dak

Ieder renovatieproject is anders. Hoe is de bestaande situatie en welke doelen moeten er worden bereikt? Wilt u isoleren van binnen of van buiten? Is het een bestaande dak met dakbeschot, of niet, en is deze doorgezakt? Met welke regelgeving heeft u te maken en hoe kunt u hieraan voldoen? Hoe voorkomt u overlast voor de bewoners en logistieke problemen? Hoe kunt u de beste milieuprestaties behalen? Dit zijn slechts enkele vragen die voor u waarschijnlijk herkenbaar zijn en waarbij IsoBouw hulp kan bieden.

Veranderende eisen

Veranderende regelgeving en focuspunten leiden tot andere bouwmethodes en materiaalkeuzes. Zo neemt de toepassing van PV-systemen en groendaken toe en dicteert de flora en faunawet dat integraal naar opvangmogelijkheden voor vogels wordt gekeken.

Ook opdrachtgevers stellen hogere eisen, bijvoorbeeld als het gaat om de impact van de materialen op het milieu en de esthetica van het dak. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan meer lichtinval, een mooie overgang van het dak met de buren en de realisatie van overstekken.

Integrale oplossingen

Voor al deze uitdagingen en veranderende eisen kan IsoBouw u een integrale oplossing bieden. Of het nu een veilige toepassing van PV of een bouwfysisch correcte toepassing van groendaken is, het bedrijf ondersteunt u met passende isolatieconcepten. Dit geldt ook voor de overige genoemde en veel andere eisen.

Beloopbare renovatieplaten

Oog voor het milieu

Een goede milieuprestatie wordt steeds belangrijker voor opdrachtgevers, en daarmee ook voor verwerkers. Na-isoleren heeft als doel het energiegebruik te verminderen en daarmee de impact op het milieu te verlagen. Voor het behalen van de laatste doelstelling is dus ook de daaraan gekoppelde materiaalkeuze bij renovatie belangrijk. Je maakt immers extra stappen als je naast de energiebesparing ook nog eens voor een product kiest met een lage milieu-impact. Daarom biedt het bedrijf EPS-isolatie aan.

Het bedrijf heeft voor alle producten een LCA (Levenscyclus analyse) laten maken. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de NMD (Nationale Milieudatabase). Uit deze data blijkt dat deze EPS-producten veelal de laagste MKI score behalen en de geringste CO2-uitstoot veroorzaken.

Voordelen EPS bij renovatie

EPS is een goede keuze bij renovatie omdat het licht in gewicht is, 100% recyclebaar is en een vrije vormgeving heeft. Het lage gewicht betekent dat er geen constructieve aanpassingen noodzakelijk zijn bij het na-isoleren. Daarnaast vereenvoudigt het ook de montage. Met haar afvalmanagementsysteem Use4ReUse ondersteunt het bedrijf verwerkers bij het retourhalen en recyclen van productrestanten. Zo houden verwerkers de bouwplaats schoon, beperken zij de overlast voor de omwonenden en besparen zij geld met het voorkomen van stortkosten. Het feit dat deze isolatie 100% recyclebaar is, en het recyclen ook daadwerkelijk door de leverancier wordt gefaciliteerd en gedaan, is mede de reden waarom de milieu-impact van haar producten zo laag is.

Een ander pluspunt van de isolatie, is de vrije vormgeving van de producten. Dit stelt IsoBouw in staat om gedetailleerde productkenmerken in diverse vormen toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een specifieke randafwerking voor een goede onderlinge aansluiting, wat op zich weer leidt tot een aaneengesloten isolatieschil en daarmee een effectievere energiebesparing.

Recycling afval- en restproducten isolatiemateriaal

Intro nieuwe renovatieplaat

Een ander voorbeeld hoe de vrije vormgeving gebruikt wordt ten voordele van de afnemers, is de introductie van de renovatieplaat SlimFix RenoPro. De 3D-vormgeving geeft de renovatieplaat onderscheidende eigenschappen. Een voorbeeld hiervan zijn de geïntegreerde traptreden: hierdoor zijn de platen veilig te belopen, hetgeen ook de verwerking versnelt.

De isolatieplaten zijn daarnaast ook voorzien van innovatieve geïntegreerde afwateringskanalen. Deze kanalen zorgen ervoor dat water altijd naar de bovenzijde van de plaat wordt geleid, en vervolgens naar de goot. Zonder dat hiervoor extra handelingen noodzakelijk zijn is de isolatieschil dus direct waterdicht!

IsoBouw
www.isobouw.nl
Stand 1.A074