Forse renovatie en verduurzaming voor studentencomplexen in Leiden

Artikel delen

Studentenhuisvester DUWO laat twee Leidse studentencomplexen renoveren en verduurzamen. Het gaat om De Pelikaanhof en Rijn- en Schiekade, gebouwd in de jaren zeventig en zestig van de vorige eeuw. Beide complexen zijn toe aan groot onderhoud, renovatie en verduurzaming. Het gaat om ingrijpende werkzaamheden. Bij ‘De Peli’, zoals de studentenflat bekend staat, kan dat naar alle waarschijnlijkheid niet in bewoonde staat, bij Rijn- en Schiekade deels mogelijk wel.

Studentencomplex Leiden

De Rijn- en Schiekade is het eerst aan de beurt, omdat die het meest dringend onderhoud nodig heeft. Deze studentenflat met tien verdiepingen en 162 kamers werd in 1967 gebouwd en ligt in de wijk Vreeburg, vlakbij de binnenstad en de universiteitsgebouwen.

DUWO wil het gebouw renoveren, verduurzamen tot een label A (nu nog D) en intern verbeteringen in de indeling aanbrengen. Bij de renovatie gaat het om uiteenlopende noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. Met een wijziging van de indeling kan mogelijk geluidsoverlast voor de buurt worden beperkt. Dat wordt in de komende fase nog verder uitgezocht.

Voor verduurzaming wordt eraan gedacht om onder meer het dak, de kopgevel en leidingen te isoleren, zonnepanelen te plaatsen en het ventilatiesysteem te vervangen door een duurzame variant. In de verdere toekomst staat nog volledige CO2-neutraliteit op de nominatie, namelijk als het nu nog vrij nieuwe CV-systeem aan vervanging toe is.

DUWO streeft ernaar dat tijdens de uitvoering van het werk een deel van de bewoners in het pand kan blijven wonen. Dat moet in de komende fase eveneens nog nader worden onderzocht. De verwachting is dat de uitvoering in 2024 of 2025 kan beginnen.

Pelikaanhof wordt gasvrij

De Pelikaanhof, met bijna 500 bewoners, dateert uit 1973. Ook dit complex is toe aan bouwkundig en installatietechnisch onderhoud. Daarbij staan onder meer op het programma: een betere indeling van de groepen, vernieuwing van sanitair, duurzame warmwatervoorzieningen, toevoeging van woonkeukens en fusies, een common room in de kelder en nieuwe hoofdentrees. Om De Pelikaanhof verder te verduurzamen, krijgt het pand een nieuwe, goed geïsoleerde gevel. En door het gebouw meteen gasvrij te maken, wordt het ook klaar gemaakt voor de energietransitie.

Aangezien het werk te groot en te complex is om in (deels) bewoonde staat uit te voeren, zullen de bewoners waarschijnlijk allemaal moeten verhuizen. Daarom wordt binnenkort al begonnen met verhuur op basis van de Leegstandswet; daarmee zou in drie jaar tijd een zeer groot deel van het pand kunnen leegkomen. Verhuur op grond van de Leegstandswet houdt in dat leegkomende woningen alleen nog tijdelijk worden verhuurd, zonder huurbescherming bij beëindiging van het huurcontract, maar wel met een opzegtermijn van drie maanden. De aanpak is noodzakelijk omdat er geen locaties zijn om tijdelijk zoveel studenten tegelijk op te vangen.