Project in beeld

Artikel delen

Stille dakunit verbetert binnenklimaat Latasteschool

De Latasteschool in Horn is een school voor kinderen met een beperking. Het ventilatiesysteem was niet meer voldoende genoeg. In samenwerking met Jarno Thijs, adviseur bij ThijsEnCo, kwamen leverancier Groupe Atlantic Nederland en installateur Snoeks Installatie Techniek tot de conclusie dat het centrale ventilatiesysteem van Orcon, , het meest geschikt is. De systeem dat ook verwarmt en koelt, is geïnstalleerd in de 11 klaslokalen en een aula.

Gezien het een bestaande situatie betrof moest er goed nagedacht worden over de beschikbaar ruimte en bestaande kanalen. Om de geluidsoverlast in de lokalen tot een absoluut minimum te beperken, is er gekozen voor een centrale unit op het dak.

Gezien het een bestaande situatie betrof moest er goed nagedacht worden over de beschikbaar ruimte en bestaande kanalen. Om de geluidsoverlast in de lokalen tot een absoluut minimum te beperken, is er gekozen voor een centrale unit op het dak.

De installatie – verzorgd door Snoeks Installatie Techniek – stelde bijzondere eisen, want het ging om een school voor kinderen met een beperking (sociaal-emotioneel, motorisch en fysiek). Dat betekende niet alleen extra zorg en aandacht voor een optimaal binnenklimaat met minimaal geluid. Ook tijdens het gehele project en de installatie moest hier extra rekening mee gehouden worden.

Het was belangrijk dat de monteurs het leerproces niet zouden verstoren en de kinderen niet onnodig onrustig zouden maken. Gelukkig was Snoeks Installatie ook buiten reguliere werkuren welwillende om hierin te voorzien. Zo werd er vooral op momenten buiten de schooluren, in de weekenden en zelfs op Hemelvaartsdag doorgewerkt.

Technisch hoogstandje

Gezien het een bestaande situatie betrof moest er goed nagedacht worden over de beschikbaar ruimte en bestaande kanalen. Om de geluidsoverlast in de lokalen tot een absoluut minimum te beperken, is er gekozen voor een centrale unit op het dak. Vanuit daar worden de units in de lokalen aangestuurd.

De Orcon WTU-03-DA-EC, een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning die als dakopstelling geplaatst kon worden was hiervoor het meest passende antwoord. Dit centrale alles-in-1 systeem wordt in de markt gezien als een technisch hoogstandje: een efficiënte oplossing met hoog rendement. Dat komt doordat de restwarmte wordt hergebruikt en het verlies wordt opgevangen door een warmtepomp. De luchtbehandelingskast zorgt voor overdracht van warmte tussen de aanvoerlucht en de afzuiglucht.

Installateurs van Snoeks Installatie Techniek hebben samen met Jarno Thijs, adviseur bij ThijsEnCo, en leverancier Groupe Atlantic Nederland gekozen voor het centrale ventilatiesysteem van Orcon.

Installateurs van Snoeks Installatie Techniek hebben samen met Jarno Thijs, adviseur bij ThijsEnCo, en leverancier Groupe Atlantic Nederland gekozen voor het centrale ventilatiesysteem van Orcon.

Systeem is opvallend stil

Om te zorgen voor een optimaal binnenklimaat en een zo stil mogelijke oplossing is er dit keer gekozen voor luchtbehandelingskasten met overcapaciteit. Dit betekent dat de systemen in lage modi kunnen draaien. Dat scheelt veel decibels, want de motor kan in zo’n geval een stuk rustiger en dus stiller draaien. Voor de leerlingen – die extra gevoelig zijn voor prikkels – is dat een belangrijk pluspunt.

24/7 monitoring

Naast ventilatie kan het Orcon WTU-systeem ook verwarmen en verkoelen met behulp van een extra toevoeging: een Fujitsu Freeverter. De Freeverter regelt de communicatie tussen de luchtbehandelingskast en de warmtepomp van Altantic. Deze zijn alle te leveren via Groupe Atlantic Nederland en hier ook speciaal op afgestemd zijn. Hierdoor kan het systeem als totaaloplossing voorzien in niet alleen een gezonde, maar vooral ook comfortabele leeromgeving.

Daar komt nog bij dat de ventilatiesystemen via UTP in contact staan met de webportal van Orcon. Daardoor kan het installatiebedrijf het hele systeem 24/7 monitoren en bij calamiteiten op afstand ingrijpen, waar nodig in samenspraak met Groupe Atlantic Nederland.

Minder vaak ziek, minder vaak allergieën

De gebruikers van de school zijn erg tevreden met het nieuwe systeem, vooral omdat het binnenklimaat niet alleen comfortabel is – prettig koel in de zomer, lekker warm in de winter – maar ook een stuk gezonder. Ter illustratie: GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in onderzoek aangetoond dat kinderen en docenten op scholen met een gezond binnenmilieu niet alleen beter presteren, maar ook minder vaak ziek zijn en minder vaak allergieën hebben.

Dakunit

Minder energiekosten, lagere C02-uitstoot

De school is ook blij met het feit dat het energielabel van het pand verbeterde (mede door het plaatsen van zonnepanelen), dat het energieverbruik en dus de stroomkosten nu fors lager zijn en dat de C02-uitstoot flink daalde.

Ook was de schoolleiding content over het proces: alles verliep soepel, van adviestraject tot het kiezen van de componenten. En in nog geen twee maanden tijd – van inkoop tot oplevering – draaide er een slim en effectief systeem, met een standaardoplossing van Orcon.

RenovatieTotaal