Ontwerper en adviseur warmtepomp installaties

Artikel delen

TVVL is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe cursus: Ontwerper en adviseur warmtepomp installaties. De cursus is een onderdeel van de vakbekwaamheidsroute Vakmanschap Warmtepomp. Deze vakmanschapsroute is een initiatief van o.a. NVKL, Techniek Nederland en Wij Techniek en vormt een belangrijke vakbekwaamheidsbasis van ontwerp tot installatie van de warmtepomp. De eerste editie start op 19 maart 2024. Inschrijven is nu al mogelijk.

Installatie

Na het succesvol afronden van deze cursus beschikt men over vaardigheden voor het aanbieden van kennis over het ontwerpen, selecteren, integreren en adviseren van (hybride) warmtepompsystemen. Na afloop kan men:

  • adviseren over technische aspecten en de werking van warmtepompsystemen;
  • Ontwerpen en dimensioneren van de warmtepompinstallatie en het warmtepompsysteem. Hierbij verzamel je de benodigde gegevens over de bouwkundige situatie en maatregelen omtrent geluid en ventilatie en bepaalt de vermogensbehoefte voor ruimteverwarming en -koeling. Je controleert de geschiktheid van het afgiftesysteem en bepaalt de tapwaterbehoefte en de eventueel hiervoor benodigde boiler. Je maakt en controleert het hydraulisch ontwerp en bepaalt het luchttechnisch ontwerp.
  • Voorbereidingen treffen voor het installatiewerk en de werkplek. Hierbij wordt de opstellingsruimte getoetst voor de toepassing van de warmtepomp en selecteert de benodigde installatiematerialen op basis van de ontwerpgegevens. Je stelt een onderhoudschecklist voor het warmtepompsysteem op.
  • Kwaliteitscontroles uitvoeren volgens de geldende normen en wetgeving. Je stelt een onderhoudsplan op en beheert het kwaliteitssysteem (BRL 100 en BRL 6000-21). Je beheert en bewaakt energieprestaties.
  • Zorgdragen voor veiligheid onder omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie. Je bent alert op veiligheidsissues en/of gebreken en signaleert en meldt gevaarlijke situaties.
  • Werkzaamheden rapporteren en geef je voorlichting aan de consument of gebouweigenaar/-beheerder over het functioneren en de veiligheid van de warmtepompinstallatie.

De cursus is opgebouwd uit 4 lessen: advies over warmtepompinstallaties, ontwerpen en dimensioneren van de warmtepompinstallatie en het warmtepompsysteem, voorbereiding installatiewerk en kwaliteitscontrole en -beheer en veiligheid.

Deze cursus is een theoretische cursus, bedoeld voor installateurs/monteurs, ontwerpers, projectleiders of adviseurs die zich willen focussen op het toepassen van warmtepompen in woningen, kleine en grote utiliteitsgebouwen. Je hebt minimaal een technische mbo-opleiding en ervaring met het ontwerpen en installeren van warmtepompen.

Na het volgen van deze cursus ontvangen deelnemers van TVVL het Bewijs van Deelname én kan men examen doen voor het behalen van het diploma van dit onderdeel van de vakbekwaamheidsroute Warmtepomp.  Hier moet je je apart voor inschrijven bij een van de aanbieders van het examen Vakmanschap Warmtepomp.