Installateurs krijgen ondersteuning bij overstap naar duurzame verwarmen

Artikel delen

Om installateurs die voorop willen lopen in de energietransitie een steun in de rug te bieden introduceert ATAG Verwarming een nieuw dealermodel: ATAG GreenDealer. Installateurs die zich GreenDealer mogen noemen kunnen rekenen op extra ondersteuning bij het installeren, afstellen en onderhouden van warmtepompinstallaties.

Installateur bij warmtepomp

Installateurs kampen met een tekort aan personeel en kunnen steeds vaker door tijdgebrek te weinig aandacht besteden aan het opdoen van kennis over de technisch vaak gecompliceerde warmtepompinstallaties. Terwijl ze zich maar al te goed realiseren dat de vraag naar duurzame verwarmingsoplossingen steeds groter wordt. Met dit nieuwe dealermodel wilt het bedrijf installateurs ontlasten en tegelijkertijd helpen hun service op het gebied van duurzaamheid een impuls te geven.

Ondersteuning via ATAG ComfortDiensten

Daarom heeft ATAG de zogeheten ATAG ComfortDiensten opgezet. Dit is een uitgebreid pakket aan ondersteunende diensten dat aansluit bij de behoeften van installateurs die willen overschakelen van cv-ketels naar hybride en elektrische warmtepompen. De ondersteuning richt zich op het optimaal installeren, inregelen en monitoren van de warmtepomp. Met het eigen digitale platform ATAG ProZone kunnen storingen aan de warmtepomp op afstand worden geconstateerd en worden opgelost.

Installateur

Uit onderzoek is gebleken dat er bij installateurs verschillende behoeften bestaan als het gaat om ondersteuning. Daarom zijn de ComfortDiensten ingedeeld in drie varianten. ATAG Inbedrijfstelling (IBS) richt zich op het optimaal installeren en inregelen van de warmtepomp. Het tweede servicepakket, ATAG Onderhoudscontract (OHC) focust op onderhoud en is er ook in verschillende varianten, van een éénmalige check een jaar na installatie inclusief het optimaliseren van de parameters, tot een tweejaarlijkse visuele en digitale inspectie en tenslotte tot inspectie en onderhoud door een gespecialiseerde ATAG-servicemonteur.

Bij de derde servicevariant, ATAG ComfortConnect, worden door middel van monitoring en beheer op afstand storingen snel opgemerkt, vaak nog voordat de installatie dit zelf aangeeft. De installateur kan op deze manier al actief actie ondernemen en indien nodig nog vóór klantbezoek nieuwe onderdelen bestellen zodat het toestel snel weer optimaal functioneert en hij één rit bespaart. Daarnaast ontvangt zowel de eindgebruiker als de installateur één keer per kwartaal een digitaal rapport over de werking van de warmtepomp. Voor de ATAG GreenDealer is er exclusief de service ComfortConnect+, waarbij ComfortConnect en Inbedrijfstelling (IBS) worden samengevoegd.

ATAG
atagverwarming.nl/greendealer