Deel Binckhorst in Den Haag krijgt duurzaam warmte- en koudenet

Artikel delen

De combinatie Heijmans-Essent en de gemeente Den Haag tekenen vandaag een overeenkomst voor het tweede grote duurzame warmte- en koudenet van Den Haag. Meest bijzondere aan dit net is dat een combinatie van bodemenergie (WKO) en aquathermie ingezet wordt, waarbij naast warmte uit oppervlaktewater van de Trekvliet ook warmte uit het drinkwater wordt onttrokken.

aansluiten op warmtenet

Alle gebouwen en woningen die de komende 15 jaar tussen het Trekvlietplein en de Maanweg in de Haagse wijk Binckhorst komen, krijgen een aansluiting op het tweede grote duurzame warmte- en koudenet van Den Haag. Het gaat om 5.000 tot 7.500 woningen en circa 110.000 m2 voorzieningen zoals kantoren, winkels en horeca. Daarnaast kan bestaande bouw ook aansluiten. De combinatie Heijmans-Essent legt dit net aan in opdracht van de gemeente Den Haag.

De opdracht omvat het exclusieve recht om voor eigen rekening en risico het warmte- en koudenet te ontwerpen, realiseren en exploiteren. Heijmans-Essent zet een combinatie van bodemenergie (WKO) en aquathermie in. Met deze tweede techniek onttrekt men warmte uit oppervlaktewater van de Trekvliet en uit drinkwater. Het is volgens de partijen voor het eerst in Nederland dat op deze schaal warmte uit drinkwater onttrokken wordt. Met deze twee bronnen zorgt het warmte- en koudenet voor een energiezuinige, robuuste en betaalbare energievoorziening in de wijk.

De overeenkomst is vorige maand gesloten en kent twee fases: de ontwikkelfase en de exploitatiefase. Nog in 2023 wordt gestart met het eerste ontwerp. Tijdens de ontwikkelfase ontwerpen en bouwen de twee partijen het warmte- en koudenet. In 2027, wanneer het eerste gebouw is aangesloten, start de energielevering. De rest van de gebouwen zal tussen dan en 2038 aansluiten. Heijmans-Essent (waarin beide partijen een 50% aandeel hebben) levert vanaf dan lokale warmte en koude gedurende 30 jaar. Tussen 2027 en 2038 bouwt de omzet op vanaf €0,5 miljoen naar een jaarlijkse omzetprognose van circa €6 miljoen.