Vijf Achterhoekse corporaties testen met biobased isolatie

Artikel delen

Organisaties vanuit de hele keten, van bouwers tot boeren, hebben zich onder de noemer ‘Samen Biobased Bouwen’ verenigd om zich samen in te zetten voor een eerlijke en duurzame keten. Vanuit deze samenwerking zijn woningcorporaties Wonion, Sité, Plavei, ProWonen en De Woonplaats tot een overeenkomst voor verschillende testprojecten gekomen. Het eerste testproject is het inblazen van stro in de daken van twee woningen. Als dit goed en gecertificeerd blijkt te kunnen staan er ruim 160 woningen met biobased isolatie op de planning voor dit jaar.

Stro isolatie

Stro zorgt voor een natuurlijke en gezonde isolatie van woningen. Volgens de kwaliteitsnorm mag vanaf 1 januari stro worden ingeblazen.

Woningcorporaties Wonion, Sité, Plavei, ProWonen en De Woonplaats realiseren de duurzame ambities zowel op het gebied van renovaties als nieuwbouw. Wonion start als eerste met het inblazen van stro in de daken van twee woningen. Stro zorgt voor een natuurlijke en gezonde isolatie van woningen. Volgens de kwaliteitsnorm mag vanaf 1 januari stro worden ingeblazen. Binnen deze projecten wordt dat uitgevoerd door Warmteplan, Takkenkamp en Prefab strobouw.

Uit deze test kunnen waardevolle lessen geleerd worden die vervolgens na evaluatie in de periode daarna op grotere schaal toegepast zullen worden. Zo leren we welke woningen geschikt zijn voor biobased isolatie en hoe dit op grotere schaal toegepast kan worden. Daarna kan de circulaire economie echt op stoom komen. “Samen de duurzame omslag maken in een biobased keten is essentieel. Ik blijf benadrukken dat Samen Biobased Bouwen een gezamenlijk gedragen beweging is”, aldus Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder van Wonion.

Land tot pand

Samen Biobased Bouwen streeft naar een ‘van land tot pand’ model, waarbij het uitgangspunt is dat landschap waardevol is en blijft. Door korte transparante ketens binnen Samen Biobased Bouwen kan met boeren een langjarige overeenkomst aangegaan worden. Stro voor deze testprojecten komt dan ook van Achterhoekse boeren. In het samenwerkingsverband zijn tien boeren betrokken, die allen als rustgewas drie hectare zaaien. De eerste oogst staat voor juni gepland, zodat er genoeg voorraad is voor het laatste halfjaar van 2024.