Ook tijdens renovatie meewerken aan circulair bouwen

Artikel delen

De afgelopen decennia is steeds duidelijker geworden dat de mensheid zuiniger om zal moeten gaan met de aarde, willen we dit ook in de toekomst een fijne, leefbare plek houden. Daarom zijn er internationaal allerlei doelstellingen vastgelegd om te verduurzamen. Bijvoorbeeld om energie te besparen en van fossiele energie over te stappen op duurzamer opgewekte energie. Daarnaast zullen we een flinke grondstofreductie moeten gaan realiseren. Nederland wil in 2050 een geheel circulaire economie hebben, en in 2030 al voor 50 procent. Hieronder lees je meer over hoe je hier tijdens renovatieprojecten mee te maken krijgt.

Gescheiden inzameling van bouw- en sloopafval

Gedurende de twintigste eeuw was het heel gewoon dat veel van het afval van zowel particulieren als bedrijven op een grote hoop terecht kwam. Dit werd vervolgens verbrand. Sinds het einde van de vorige eeuw worden steeds meer grondstoffen achteraf gescheiden, of gescheiden ingezameld. Volgens de Wet Milieubeheer ben je tegenwoordig zelfs verplicht om materialen van bouw- en sloopafval apart in te zamelen voor recycling. Door aparte sortering van onder meer steenachtig materiaal of puin, metaal, hout, plastic glas en papier kunnen deze grondstoffen gemakkelijker hergebruikt worden.

Rolcontainers: ideaal om afval direct te scheiden

Een belangrijk aandachtspunt is dat gescheiden inzameling van materialen tijdens een renovatieproject om een andere manier van werken vraagt. In plaats van al het afval in een afvalcontainer te gooien, zijn er nu meerdere containers nodig.

Om de grondstoffen direct tijdens de werkzaamheden te scheiden kunnen rolcontainers goed van pas komen. Met een rolcontainer  kunnen de bouwprofessionals dan materialen op een efficiënte en handige manier opslaan en eventueel afvoeren naar een grotere afvalcontainer. Gaat het om kleinere hoeveelheden grondstoffen (of worden de rolcontainers zeer frequent geleegd) dan kunnen de grondstoffen ook in de rolcontainers gelaten worden.

Door afval direct te scheiden blijft het werkgebied tijdens de renovatie netjes en georganiseerd, en kan het afval milieuvriendelijk afgevoerd worden voor recycling.

Kies zorgvuldig partners in de afvalketen

Houd je tijdens een renovatieproject alle verschillende afvalmaterialen gescheiden, dan ben zeker goed bezig om een steentje bij te dragen een meer circulair bouwen. Daarbij is het echter wel belangrijk met welke partners je samenwerkt gedurende het project. Kies daarom zorgvuldig een afvalverwerkings- of recyclingsbedrijf dat zich actief bezighoudt met gescheiden inzameling. Bijvoorbeeld door apart ingezamelde grondstoffen niet later weer te mengen met andere materialen. En bijvoorbeeld aan bewustwording van recycling werkt, en analyses van afvalscheiding aanlevert.

Recyclede materialen gebruiken tijdens renovatie

Enerzijds is het dus belangrijk om grondstoffen zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen tijdens de eerste fase van een renovatieproject: de verwijdering van oude materialen. Maar ook tijdens de volgende fase – het plaatsen of monteren van nieuwe (of eigenlijk ‘andere’ materialen – is hergebruik van grondstoffen van belang.

Door te kiezen voor gerecyclede materialen hoeven er minder of geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden. De bouw is wat betreft dit punt al zeer goed op weg. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek een paar jaar geleden bleek dat de bouwsector een van de grootste afvalproducenten was. Maar het was ook de bedrijfstak met de het grootste aandeel gerecycled producten, het betrof toen al maar liefst 38 procent.

Op naar de 50 procent in 2030, en daar gaan renovatiebedrijven in verband met de problemen rond nieuwbouw een groeiende rol in vervullen!