Voorkom ongelukken bij plaatsing en onderhoud van zonnepanelen

Artikel delen

Steeds vaker wil men bijdragen aan een duurzamere wereld. De keuze is daarom gemaakt: er worden zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen moeten zo’n hoog mogelijk rendement behalen. Maar is daarbij ook nagedacht over of de panelen veilig kunnen worden geplaatst? En is onderhoud op het dak na plaatsing nog goed mogelijk?

Installateur die zonnepanelen controleert

Begrijpelijk dat er zoveel mogelijk rendement moet worden behaald bij het plaatsen van zonnepanelen. De panelen zijn immers niet gratis. Maar de vraag die je daarbij moet stellen is: behaal ik dat rendement als ik het dak volledig vol zet met zonnepanelen? En is het mogelijk om dit op een veilige wijze te doen?

In beide gevallen is Eurosafe de aangewezen partner om je van een passend advies en/of training te voorzien

Korte en lange termijn

Allereerst dient het plaatsen van de zonnepanelen veilig te gebeuren. Te vaak worden panelen geplaatst zonder gebruik te maken van valbescherming. Met gevaarlijke situaties als gevolg. Ook als je het werk uitbesteed aan een onderaannemer is het belangrijk dat je het in de gaten houdt. Je kunt namelijk aansprakelijk worden gesteld, als er zich een ongeval voordoet

Er zijn verschillende oplossingen waarmee de risico’s getackeld kunnen worden en de panelen veilig geplaatst kunnen worden. Denk hierbij aan tijdelijke hekwerken, een steiger of een ander tijdelijk of permanent valbeveiligingssysteem.

Nadat de panelen geplaatst zijn, moet men nog regelmatig het dak op om deze panelen te onderhouden, te repareren of schoon te maken. Daarnaast zijn het dak en andere installaties onderhevig aan onderhoud. Het is dan ook cruciaal om gebruik te maken van een valbeveiligingsoplossing die samengaat met de geplaatste zonnepanelen. Hier moet dus in een vroeg stadium over nagedacht worden.

Installateur die zonnepanelen controleert

Zonnepanelen – verschillende situaties hoe het niet moet

Voordat er zonnepanelen worden geplaatst zijn er drie verschillende algemene situaties te omschrijven. Die worden hieronder uitgelicht. Belangrijk: jouw situatie kan afwijken. Bekijk daarom altijd eerst goed wat het beginpunt is. Een RI&E kan hierbij helpen.

Situatie 1: Er bevindt zich geen valbeveiliging op het dak

Op een dak waar geen valbeveiliging aanwezig is, is het bijna vanzelfsprekend om het gehele dak tot aan de rand vol te plaatsen met zonnepanelen. Dit is begrijpelijk, want je verwacht dat dit het meeste rendement oplevert.

Dat is niet altijd het geval. Wanneer er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan het dak of andere installaties blijkt een te vol dak niet de meest praktische invulling te zijn. Een medewerker kan nu namelijk niet veilig bij een voorziening komen, of delen van het dak zijn onbereikbaar.

Het rendement valt dan alsnog tegen. Omdat er een nieuwe indeling van de zonnepanelen nodig is. Of er moeten kostbare tijdelijke maatregelen worden getroffen. Niet alleen omdat je wilt dat men veilig werkt, maar ook omdat de wetgever dit verplicht.

In het geval van een dakconstructie zonder valbeveiliging is het vrij gemakkelijk om een goede match te creëren tussen het rendement van zonnepanelen en veiligheid. Zeker wanneer er in een vroeg stadium over nagedacht wordt. Zorg dat de valbeveiliging mee wordt genomen in het plan voor het plaatsen van zonnepanelen. Het kan voordeliger zijn om een paar panelen minder te plaatsen, zodat er snel en efficiënt gewerkt kan worden op het dak. Tevens kan er zo bekeken worden of een hekwerk, ankerpunten of een ander systeem geschikt is voor het dak.

Situatie 2: Er is valbeveiliging op het dak aanwezig

Uiteraard zijn er situaties waarbij er al valbeveiliging aanwezig is en ervoor gekozen wordt om zonnepanelen te plaatsen. In dit geval gebeurt het regelmatig dat de zonnepanelen over of tegen de valbeveiliging worden geplaatst. Gevolg is dat het systeem onbruikbaar wordt, of dat de werking niet meer gegarandeerd kan worden. Dit zorgt ervoor dat de investering in valbeveiliging teniet wordt gedaan.

In het geval van bestaande valbeveiliging is het goed om een specialist in te schakelen. Deze specialist kan een inventarisatie maken en meedenken om een geschikte situatie te creëren waarbij hij het maximale rendement behaald kan worden.

Situatie 3: Nieuwbouw

Steeds vaker wordt er bij nieuwbouw gedacht aan zonnepanelen op de dakconstructie. Het is dan raadzaam om de valbeveiliging en zonnepanelen in het ontwerp mee te laten nemen.

In overleg met de architect kan zo de esthetische waarde behouden blijven en kunnen veiligheid en rendement hand in hand gaan. Daarnaast kunnen deze voorzieningen dan efficiënt mee worden genomen in de bouw van het pand. Dit is kostenbesparend en voorkomt onaangename verrassingen achteraf.

Conclusie

Zonnepanelen en veiligheid kunnen samengaan, als er in een vroeg stadium over de combinatie nagedacht wordt. Dit zorgt voor efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid. Zorg dat er tijdig een specialist betrokken wordt om zo het gewenste resultaat te behalen. Elke situatie is anders en vraagt om een specifieke oplossing. Zo kan een hekwerk op het ene dak een prima oplossing zijn. Terwijl het bij een ander pand zorgt voor slagschaduw op de zonnepanelen.

Deze blog is eerder geplaatst op de website van Eurosafe.

Eurosafe
www.eurosafe.eu