Gedateerd kantoorgebouw getransformeerd tot duurzaam woongebouw

Artikel delen

Van gedateerd kantoorpand naar duurzaam woongebouw en van verharde parkeerplaats naar groene bostuin. In Zeist gaat binnenkort de (ver)bouw van transformatieproject Drive van start. In opdracht van Consilium Ontwikkeling maakte MIX architectuur samen met landschapsarchitect MAAK space het ontwerp van deze herontwikkeling op de hoek van De Dreef en Utrechtseweg.

Gedateerd kantoorgebouw getransformeerd tot duurzaam woongebouw

De uitgangssituatie is een gedateerd kantoorgebouw dat is omringd door rijbanen en parkeerplaatsen. Flinke bomen aan de buitenrand van het perceel maken het een beschutte, groene plek in de stad. Voor de transformatie tot duurzaam woongebouw met 75 appartementen en commerciële ruimtes zijn de bestaande kwaliteiten van de plek en het gebouw de basis, zoals het royaal aanwezige groen en de bruikbare bouwkundige structuur.

Houten optopping creëert getrapte sculptuur

Het oorspronkelijke gebouw blijft behouden en krijgt een optopping in houtskeletbouw met setbacks op diverse koppen. Het volume bouwt af naar de entree van het woongebied en richting de bomen. De bouwmassa wordt verrijkt met houten terrassen en pergola’s die eveneens afbouwen naar de omgeving. De terrassen accentueren de koppen van de sculptuur en versterken de massa. Alle bestaande raamopeningen in de dragende gevel worden vergroot door de borstwering te verwijderen. Zo ontstaat optimaal zicht op de groene omgeving. De aangebouwde houten terrassen met klimgroen sluiten aan bij de houten gevel en brengen de natuur tot direct bij de woning. De gestucte gevels zonder terrassen krijgen verspringende houten delen voor een boeiend alzijdig gevelbeeld.

Verhard parkeerterrein wordt groene bostuin

In de oude situatie werd zowel ondergronds als op het maaiveld geparkeerd. Verharde rijbanen en parkeerplaatsen omsloten het gebouw. Door de aanwezige parkeerkelder enigszins te vergroten (voor parkeren en privébergingen) ontstaat de mogelijkheid om de bovengrondse parkeerruimte te transformeren tot een groen landschap. Er worden voor deze uitbreiding zo min mogelijk bomen gekapt. In de nieuwe situatie wordt het bos doorgetrokken tot over de parkeerbak. Het resultaat: groen tot aan de gevel en een natuurlijke stijlrand die het gebied een rijker beeld geeft.

Fietsers en voetgangers krijgen voorrang

In overleg met de gemeente wordt de entree voor auto’s van de doorgaande weg naar de achterzijde van het woongebied verplaatst. De hellingbaan van de parkeergarage en de bezoekersparkeerplaatsen komen zo uit het zicht tussen de bomen aan de achterzijde. Het entreegebied aan de voorzijde wordt met groen en informele paden ingericht als uitnodigende plek voor voetgangers en fietsers. In de collectieve buitenruimte kunnen bewoners elkaar ontmoeten en ontspannen. Drive krijgt verder diverse wandel- en fietspaden die aansluiten op omliggende paden en ontsluitingswegen. Naast de individuele bergingen in de kelder komen er ruime collectieve fietsenbergingen naast de entrees om het gebruik van de fiets te stimuleren.

Duurzaam klaar voor de toekomst

Aan het gebouw worden diverse klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen toegevoegd. De begroeide houten terrassen pergola’s gaan door hun zonwerende werking het ontstaan van hittestress tegen. Het hoogste dak krijgt pv-panelen die de woningen voorzien van hernieuwbare energie. De lager gelegen daken worden als groendak uitgevoerd. De gevel en groene daken bieden behalve verkoeling ook voedsel en schuilplaatsen aan vogels en insecten. Na transformatie heeft het gebouw een energielabel A+++.

Betaalbaar wonen en werken in het groen

De liftschachten en trappenhuizen van het voormalige kantoorgebouw blijven behouden. Op de begane grond komen in het hart van het gebouw vijf commerciële ruimten. Verdeeld over de vier woonlagen komen verder 75 appartementen. Het gaat om sociale huur, middenhuur en vrije sector. De combinatie van betaalbaar wonen en werken in het groen is aantrekkelijk voor een brede doelgroep.

Aannemer Bouwbedrijf Nap start dit kwartaal met de (ver)bouw van Drive. Bij het project zijn verder Buro SRO Arnhem (advies ruimtelijke ontwikkeling) en Adviesbureau FTV (constructeur) betrokken. Oplevering van de woon- en werkruimten staat gepland voor het derde kwartaal van 2025.

Bron: Mix Architectuur