Boek Vacancy Studies

Artikel delen

Veel bunkers, forten, kerken, kastelen, ziekenhuizen, watertorens, postkantoren, gevangenissen, paleizen en vliegvelden staan leeg. Vacancy Studies biedt de architectuurwereld een optimistisch perspectief op tijdelijk hergebruik van leegstand.
 
Volgens RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances) schuilt er een grote potentie in leegstaande publieke en overheidsgebouwen. De gigantische omvang ervan hebben zij gevisualiseerd met de installatie Vacant NL op de Architectuurbiënnale van Venetië in 2010. Ontwerpers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke issues zoals leegstand. Dit vraagt om nieuwe manieren van werken. In de praktijk van RAAAF en door een multidisciplinair team aan het Sandberg Instituut is Vacancy Studies verder ontwikkeld. Dit boek introduceert de ontwerpbenadering van ‘strategische interventies’ en toont nieuwe denkbeelden en experimenten. Vacancy Studies is een onmisbare referentie voor iedereen die geïnteresseerd is in de mogelijkheden van leegstand.
Dit boek bestaat uit twee delen. Deel I, ‘Surfen op de zee van leegstand’,  presenteert een visie op de potentie van leegstand en een nieuwe analyse- en ontwerpbenadering: strategische interventies. Deel II , ‘Parachutespringen boven Vacant NL’, gaat over experiment in het ontwerponderwijs en de praktijk.
Vacancy Studies, onder redactie van Ronald Rietveld & Erik Rietveld, € 24,50,  
Nederlands/Engelse editie ISBN 978-94-6208-146-8, 192 pagina’s.