Label voor inbraakwerende deuren

Artikel delen

De Minister van Veiligheid en Justitie wil het aantal woninginbraken in 2017 met 30 procent hebben verminderd. Goede inbraakwerende voor- en achterdeuren, zijn onmisbaar om deze doelstelling te realiseren. Maar hoe weet u of een deur inbraakwerend is? Daarvoor heeft GND een herkenbaar label ontwikkeld.
 
Zit dit label aan de scharnierzijde van de deur? Dan bent u ervan verzekerd dat de deur door een onafhankelijke instelling is gecontroleerd en de inbraakwerendheid is gecontroleerd en de inbraakwerendheid wordt gegarandeerd.
Houten buitendeuren dienen volgens het bouwbesluit minimaal te voldoen aan de eisen voor weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en NEN 5087 bereikbare buitendeuren. Sommige GND-producenten kunnen ook weerstandsklasse 3 leveren.
GND-deuren met weerstandsklasse 2 inbraakwerendheid voldoen aan het bouwbesluit. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) volgt het bouwbesluit in deze en eist ook klasse 2. De minimum eis die het Bouwbesluit stelt, geldt voor de geplaatste deur. Daarbij is niet alleen de deurenfabrikant betrokken, maar ook de fabrikant van het deurkozijn en degene die de deur afhangt. Hierbij moet ook het hang- en sluitwerk, het glas en de beglazing betrokken worden. Als het GND-garantielabel weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid aangeeft, dan voldoet niet alleen de deur, maar is ook het juiste hang- en sluitwerk volgens de inbraakwerendheidsnormen uitgefreesd en/of meegeleverd. Ook is dan het glas door de deurenfabrikant aangebracht of is de beglazing zodanig voorbereid dat aan de eisen wordt voldaan.