Handig planningshulpmiddel flora & faunawet

Artikel delen

Door de flora en fauna vroegtijdig en integraal mee te nemen in het planningsproces, kunnen inventarisaties, nadere onderzoeken en compenserende maatregelen bijtijds worden getroffen.
 
Gericht op de beschermde gebouwbewonende soorten huismus, gierzwaluw, vleermuis en steenmarter worden de te volgen stappen helder in beeld gebracht. Daarnaast is per onderzoeksfase de gemiddelde doorlooptijd aangegeven en het stoplichtsysteem maakt duidelijk wanneer bepaalde onderzoeken wel of niet uitgevoerd kunnen worden.
De poster is een handig planningshulpmiddel zodat beschermde soorten geen spelbreker hoeven te zijn. Bij tijdig onderzoek komen de risico’s in beeld en is er voldoende gelegenheid om maatregelen te treffen en de planning hierop in te richten.
 
Loo Plan, hal 7, standnummer E062