Duurzaamheid gaat veel verder dan de energierekening

Artikel delen

Er is genoeg gepraat over duurzaamheid en energiebesparing, vinden veel professionals. Als Nederland de klimaatdoelstellingen van 2020 wil halen, is het hoog tijd voor actie. Drie bedrijven die exposeren op de BouwBeurs, GEVEL en Renovatie & Transformatie laten zien hoe ze dat doen. 

‘De grootste winst is te behalen in bestaande bouw maar nu wordt minder dan 1 procent duurzaam gerenoveerd’, aldus Hannie Stappers van Rockwool (exposant Bouwbeurs). ‘Om straks aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, moet dat 3 procent zijn. Een verdrievoudiging dus.’ Volgens haar gaat duurzaamheid allang niet meer om de energierekening alleen, maar heeft energetische renovatie vooral ook sociale impact. ‘Huizen met de laagste woonlasten in de huursector hebben vaak niet alleen de hoogste energierekening, maar hier is ook veel geluidsoverlast en slechte brandveiligheid. Dat betekent weinig comfort en een gevaar voor de gezondheid. Onderzoek van Rockwool toont aan dat dit Nederland 3,5 miljard euro kost aan maatschappelijke kosten. We moeten niet alleen focussen op energiezuinigheid maar ook op maatschappelijke gevolgen.’
Energy2020 (exposant Renovatie & Transformatie) maakt niet alleen dak-, gevel-, en vloerdelen voor de nieuwbouw maar richt zich sinds juni ook op de renovatiemarkt. ‘Daar ligt de grootste uitdaging’, weet Sander van der Wel. Zijn bedrijf heeft in samenwerking met een aantal andere partijen Renolution ontwikkeld, een methode om woningen goed, snel en kostenefficiënt energieneutraal te maken. Begin 2015 wordt gestart met een pilot.
Tegelfabrikant Mosa (exposant op Gevel en Renovatie & Transformatie) heeft in haar streven naar duurzaamheid gekozen voor Cradle to Cradle: het 'afval is voedsel'-principe ofwel onbeperkt hergebruik van grondstoffen. Mosa is de enige tegelfabrikant ter wereld met het Zilver certificaat van Cradle to Cradle voor de complete collectie wand- en vloertegels.
Vooral het criterium energiegebruik is lastig’, bekent duurzaamheidsmanager Dorien van der Weele. ‘De tegels worden bij 1200°C gebakken. Dat lukt qua ruimte niet met zonnepanelen. Wij zoeken naar een alternatieve energiebron maar gebruiken vooralsnog aardgas.’ De aanpak van Mosa kost veel inspanningen, maar duurzaamheid moet niet verward worden met 'duur', zegt Van der Weele. ‘Onze tegels zijn niet duurder geworden. De duurzaamheidsdiscussie gaat nu vooral over besparen, maar de sleutel is innoveren. Je moet continu slimmere processen bedenken en verbeteren. Kijk naar onze keramisch gevels. Door tegels op aluminium en roestvrijstalen regels te plaatsen, kunnen ze er weer makkelijk af om hergebruikt te worden.’