Bouwkoepels wijzen op chaos energielabel

Artikel delen

Het is nu bijna een jaar verplicht voor ontwikkelaars en bouwers om bij de oplevering van een nieuwbouwwoning een energielabel te overhandigen aan de koper. Ondanks herhaalde aanmaningen vanuit de bouw en kritische vragen vanuit de Tweede Kamer is het nog steeds niet mogelijk om bij oplevering een energielabel voor een nieuwbouwwoning te verkrijgen.
De vier brancheorganisaties van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) zijn verontwaardigd over de gang van zaken bij het energielabel. Volgens de vier verenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw) heeft het ministerie van BZK de procedure niet op orde. De vier organisaties zijn het meer dan zat dat de procedure om zo’n definitief label via een internetapplicatie te krijgen nog steeds niet werkt. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland karakteriseert de gang van zaken als ‘absolute chaos’. Inmiddels laten kopers bij de oplevering van hun nieuwe woning op grote schaal aantekenen dat het energielabel ontbreekt. Op basis daarvan zijn zij gerechtigd om een deel van de laatste 5 procent van de koopsom in te houden. Ook heeft de Inspectie voor de leefomgeving boetes en dwangsommen aan bouwers in het vooruitzicht gesteld als zij geen energielabel overhandigen, terwijl zij daartoe gewoonweg niet in staat zijn. Volgens Verhagen leidt de bouw schade door de gang van zaken. Voor de nieuwbouw is het verstrekken van het energielabel overigens een puur administratieve aangelegenheid, gebaseerd op Europese regels. Alle nieuwbouwwoningen in Nederland voldoen ruimschoots aan het energie A-label, omdat de eisen in het Bouwbesluit veel scherper zijn dan die van het A-label.