Veel kansen voor zonne-energie

Artikel delen

Er is veel ruimte voor zonne-energie in Nederland, stelt Holland Solar in haar rapport ‘Ruimte voor zonne-energie 2020-2050’. De zon kan Nederland aan 100 tot 300 PJ warmte helpen en 200 tot 400 PJ elektriciteit. Ter vergelijking: Nederland kent jaarlijks een finaal energiegebruik van ongeveer 2.150 PJ. Particulieren, bedrijfsleven en financiële wereld willen graag investeren in zonne-energie. De overheid kan met relatief weinig moeite deze interesse inzetten voor versnelling van de energietransitie.

Zonnewarmtetechnieken kunnen op korte termijn versneld toegepast worden bij huishoudens, recreatie & sport & wellness en de agrarische sector. Voor de langere termijn is er veel potentie voor zonnewarmte in de industrie, onder meer in de foodsector en het invoeden in warmtenetten vanuit zonnecollectorvelden.
Zonnestroomtechnieken kunnen op korte termijn vooral groeien bij de grondgebonden woningen in particulier bezit. Daarnaast is er een groot potentieel bij utiliteit (scholen en ander maatschappelijk vastgoed) en agrarische sector. Er wordt voorts een groot potentieel gezien in combinatie parkeerruimte en elektrisch vervoer, alsook toepassingen op civiele werken.

Informatie: www.dekoepel.org