Consument laat meer verbouwen

Artikel delen

De cijfers van het CBS tonen dat consumenten meer consumeren en vaker grotere aankopen doen. De Klussenier constateert dat ook de behoefte om te verbouwen is toegenomen. De consument doet vaker een aanvraag en zet eerder zijn handtekening onder een offerte.
 
In het onderzoek van De Klussenier worden de eerste zes maanden van 2015 en 2016 met elkaar vergeleken. Het aantal aanvragen voor verbouw- en renovatiewerkzaamheden is in 2016 met 5 procent gestegen. Naast het aantal aanvragen is ook het gemiddelde offertebedrag hoger. De eerste kwartalen van 2015 en 2016 zijn met elkaar vergeleken. Er is een stijging van 5 procent van het offertebedrag geconstateerd. Bij een vergelijking van de tweede kwartalen, bleek die stijging zelfs 10 procent.
Een ‘verklaring’ kan zijn dat de voorgaande jaren vooral het hoognodige renovatiewerk werd uitbesteed. In 2016 zijn de grotere verbouwingen en het verbeteren van het wooncomfort meer in trek. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat de consument vaker akkoord gaat met een offerte. In 2016 steeg het aantal getekende offertes met 4 procent.
Welke invloed heeft dit op de orderportefeuille van de zelfstandige vaklieden? De gemiddelde werkvoorraad is groter geworden. Er is zoveel vraag, dat vaklieden het werk bijna niet aankunnen. Hun werkvoorraden nemen toe en consumenten moeten langer wachten op uitvoering van hun opdrachten. Kortom, de huidige markt vraagt om meer goede vaklieden.