Verduurzaming kantoren: 9 procent méér waarde

Artikel delen

Energiezuinige kantoorpanden zijn circa 9 procent meer waard en leveren zo’n 10 procent hogere huuropbrengsten op dan kantoorpanden die niet energiezuinig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht in samenwerking met ING Real Estate Finance.
 
Door vastgoed dat nog geen groen label heeft, te verduurzamen, stijgen de marktwaarde en de huuropbrengsten, terwijl investeringen na vier jaar zijn terugverdiend. Voor het onderzoek zijn marktwaarde- en huurontwikkelingen bestudeerd van de periode 2011 tot en met 2016. De onderzochte kantoren behoren tot panden die zijn gefinancierd door ING Real Estate Finance (REF). Gecorrigeerd voor kwaliteits- en locatiekenmerken, laat het onderzoek duidelijk zien dat kantoren met een energielabel A, B, of C in deze periode een hogere waarde hebben, al is die niet de gehele periode hetzelfde.
Peter Göbel, algemeen directeur ING Real Estate Finance Nederland: ‘Om onze klanten te motiveren hierin te investeren, bieden we ze al geruime tijd een vijfstappenplan aan. Die bestaat uit gratis scans waarmee we voor onze klanten de kosten en opbrengsten van verduurzaming van hun panden kunnen berekenen.  Bovendien biedt ING aan om de benodigde investeringen volledig en met een rentekorting van 0,5 procent te financieren. Daarbij begeleidt ING het gehele traject rondom de subsidieaanvraag bij de overheid én neemt de kosten van certificering voor haar rekening.’ Eind  2016 liet ING zijn vastgoedklanten weten dat ‘bruine’ panden zonder verduurzamingsplan vanaf 2018 niet meer in aanmerking komen voor financiering.

(Bron: energievastgoed.nl)