OudNieuw

Artikel delen

Het wooncomplex aan de Oude Haven in Rotterdam, destijds ontworpen door Piet Blom, had al langere tijd te maken met lekkages, veroorzaakt door poreus betonsteen en een ontoereikende waterkering rond de kozijnen. Om de lekkages goed te verhelpen, was het nodig het metselwerk rond de kozijnen te slopen. Woonstad Rotterdam besloot de 63 woningen rigoureus aan te pakken en het gehele buitenblad, alsook de asbesthoudende beplating aan de spouwzijde van het binnenspouwblad te verwijderen.
BTR architectuur + bouwkunde uit Rotterdam maakte het ontwerp voor de in totaal 700 m2 gevel. Belangrijk daarbij was het respecteren van de oorspronkelijke vormgeving en de praktische uitvoerbaarheid van het nieuwe ontwerp. Als vervanging van het betonstenen buitenblad is gekozen voor een buitengevelisolatiesysteem in reliëf, voorzien van een pleisterlaag. Hiermee is het oorspronkelijke karakter van de gevel, met een andere materialisatie en een eigentijdser beeld, gehandhaafd. De platte kunststofkozijnen zijn vervangen door slanke aluminium kozijnen en de onderbouw is afgewerkt met hardsteen.
De renovatie werd uitgevoerd door Bouwbedrijf Bakker Arkel.
 
Foto’s:
Voorgevel Oude Haven, oude situatie: zes x zes visuele communicatie, Den Haag;
Voorgevel Oude Haven, nieuwe situatie: Herman de Groot, Delft;
Details voorgevel as 9 – 10: Herman de Groot, Delft.