Schilderkosten geprofileerde houten dakgoot

Artikel delen

Bij het onderhouden van het buitenschilderwerk op een bestaande geprofileerde dakgoot is er bij een redelijke conditie van het schilderwerk keuze uit zes bijwerkbeurten of onderhoudsbeurten. Verkeert het schilderwerk in een slechte conditie dan moeten meestal alle bestaande verflagen volledig vervangen worden. Voor een complete vervangingsbeurt voorziet het huidige Verfbestek in drie verfsystemen. Voor alle negen dekkende verfsystemen staan de schilderkosten in het kostenoverzicht vermeld.

Door  www.casadata.nl

Bij een slecht onderhouden houten dakgoot zijn er diverse gebreken te zien, zoals het bladderen en loslaten van de bestaande verflaag, diverse naden en scheuren en kleine plekken met houtrot. Als de bestaande ondergrond zo slecht is, dat de totale verflaag moet worden verwijderd, moet men het gehele houtwerk controleren op gebreken.
Voor het herstellen en onderhouden van het schilderwerk op het houtwerk van de dakgoot worden de relevante schildersystemen (OHD 01 tot en met OHD 09) weergegeven op basis van het Basisverf- en glasbestek 2006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden.
 
Een bijwerkbeurt volgens OHD 01 of  OHD 02
Als het bestaande schilderwerk redelijk intact is, is een bijwerkbeurt volgens OHD 01 of OHD 02 mogelijk. Bij OHD 01 verwijdert men plaatselijk de beschadigde verflagen en reinigt men de intacte lagen. Vervolgens plaatselijk grondverf aanbrengen en uitstoppen. Tenslotte op het bijgewerkte oppervlak plaatselijk één laag dekverf aanbrengen.
Bij bijwerkbeurt OHD 02 schuurt men de intacte lagen en wordt er na het plaatselijk grondverf aanbrengen en uitstoppen, een laag dekverf op het gehele oppervlak aangebracht.
 
Schilderbeurt volgens OHD 03
Bij OHD 03 verwijdert men plaatselijk de beschadigde verflagen en reinigt en schuurt men geheel de intacte lagen. Vervolgens plaatselijk grondverf aanbrengen en plaatselijk uitvullen of stoppen. Over het geheel één laag grondverf aanbrengen en het geheel afwerken met twee lagen dekverf.
 
Schilderbeurt volgens OHD 04
Als het bestaande schilderwerk redelijk intact is, kan men dit onderhouden met een schilderbeurt volgens OHD 04. Hierbij verwijdert men plaatselijk de beschadigde verflagen en reinigt en schuurt men geheel de intacte lagen. Vervolgens plaatselijk grondverf aanbrengen en plaatselijk uitvullen of stoppen. Over het geheel één laag grondverf aanbrengen en het geheel afwerken met twee lagen dekverf.
 
Schilderbeurt volgens OHD 05 en OHD 06
Als het bestaande schilderwerk redelijk intact is, kan men een schilderbeurt volgens OHD 05 en OHD 06 uitvoeren. Bij OHD 05 plaatselijk de beschadigde verflagen verwijderen en de intacte lagen reinigen en schuren. Vervolgens plaatselijk grondverf aanbrengen en uitstoppen en voor de tweede keer plaatselijk grondverf aanbrengen. Tenslotte op het gehele oppervlak één laag dekverf aanbrengen. Bij OHD 06 brengt men tenslotte nog een tweede deklaag op het gehele oppervlak aan.
 
Schilderwerk volgens OHD 07, OHD 08 of OHD 09
Als de bestaande verflaag op veel plekken los laat, moet de gehele verflaag verwijderd worden en moet ook de houten ondergrond gecontroleerd worden.
Alle verflagen afföhnen en ook het verweerde hout verwijderen. Het geheel schuren.
Vervolgens met een kwast of rolborstel een laag grondverf op het geheel aanbrengen op basis van alkydhars. Bij OHD 07 en 09 nogmaals een laag grondverf aanbrengen. Tenslotte bij OHD 08 en 09 het geheel afwerken met twee lagen aflakverf op basis van alkydhars. Door het geheel met een vochtregulerende verf te behandelen, trekt al het overtollig vocht na verloop van tijd uit het hout.
 
Alle verflagen verwijderen
Bij monumentale gebouwen is het verboden om bestaande verflagen af te branden. Daarom verwijdert men de verflagen meestal met afföhnen. In uitzonderingssituaties past men afbijten toe, waarbij men een afbijtmiddel met een kwast aanbrengt in een hoeveelheid die is aangepast aan de dikte van de te verwijderen verflaag. De inweektijd bedraagt gewoonlijk 10 tot 15 minuten, maar hangt af van het verftype en de laagdikte. De voldoende geweekte lagen afsteken met een steekmes of plamuurmes. Vervolgens de restanten van het afbijtmiddel verwijderen met een geschikt oplosmiddel en het oppervlak droog schuren. Dit neutraliseren van de ondergrond moet zeer grondig gebeuren, omdat er anders later ongewenste chemische reacties plaatsvinden.
 
Aandachtspunten
Bij het schilderwerk moet men het inademen van stof en de middelen en het aanraken met de ogen en de huid vermijden door geëigende beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel en voorschoten.
De onderhoudsbehoefte van het houtwerk van de dakgoot hangt sterk af van de toegepaste verfsoort, de oriëntatie en de beschutting ervan. Bij het inspecteren moet men het hout onder meer controleren op zachte of licht aangetaste plekken, houtrot, barsten of scheuren, losgeraakte kit in de naden of een te hoge vochtigheidsgraad. De bestaande verflagen controleren op zichtbare verschijnselen zoals verkrijten, verkleuren, verweren, scheurtjes of barsten, bladderen en loslaten of achterblijven en aanhechten van vervuiling.

Uitgangspunt kostengegevens
Het bijwerken vindt plaats tot maximaal tien procent van het oppervlak.
In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. De kosten zijn exclusief klimtijd, klimmaterieelgebruik, doorwerkvoorzieningen, bouwplaatskosten, afkomende materialen afvoeren en stortkosten, het omliggende beschermen of afdekken en de bestaande situatie documenteren. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden. Er is gerekend met loonkosten van € 34,56 per uur. Voor de indirecte kosten en bedrijfsmarge is een toeslag van 37,5 procent op de directe kosten toegepast. Dit toeslagpercentage bestaat uit 25 % voor algemene bedrijfskosten en 10 % voor winst en risico. De berekeningsformule luidt: 1,25 x 1,10 =  1,375 ofwel 37,5 %.

Zie hieronder de tabellen:

  Renovatie Totaal 7 | december 2017