Alkmaarse Slachthuisterrein krijgt geheel nieuwe functie

Artikel delen

Het Team Slachthuishof, bestaande uit Hans van Heeswijk architecten, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], vanOmmeren-architecten, Wijngaarde & Partners, Markus, Metabolic, Advier en Alliander DGO, gaat in opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) met bouwbedrijf De Nijs het Slachthuisterrein in Haarlem-Oost omtoveren tot een nieuw woon- en werkgebied, Slachthuishof.

Het Slachthuisterrein in Haarlem wordt ontwikkeld tot een nieuw woon- en werkgebied, het Slachthuishof, waarbij een mix aan functies wordt gerealiseerd, zoals wonen, culturele voorzieningen, horeca, bedrijvigheid en het popcentrum.
Wethouder Floor Roduner: “Het behoud en het herstel van het industrieel erfgoed is een belangrijke drager van het plan. De gemeentelijke monumenten vormen onmiskenbaar het middelpunt van de ontwikkeling, naast de te ontwikkelen woningbouw. Aansprekend in het plan is dat de geschiedenis van het Slachthuisterrein als ontwerpprincipe wordt gehanteerd en dat op die rijke historie van ruim 100 jaar met dit plan wordt voortgebouwd.“
Team Slachthuishof geeft in haar aanbieding aan dat de realisatie van het popcentrum urgent is en als eerste onderdeel van het project wordt uitgevoerd. Doordat de bouw van het popcentrum als gescheiden bouwopgave is meegegeven in de aanbesteding, kan de realisatie ervan in het Slachthuis project naar voren worden getrokken in de planning. De stichting Hart Haarlem en het Patronaat gaan het popcentrum gebruiken en hebben ingestemd met de plannen.

Het ontwikkelteam realiseert een plek voor ontmoeting voor álle Haarlemmers, die bijdraagt aan een duurzame toekomst. De woningen worden gasloos. Er wordt veel aandacht besteed aan waterbergend vermogen. Het water dat niet in het groen infiltreert wordt opgevangen en vastgehouden door een integraal systeem van wadi’s en goten. Op de nieuwe woningen worden zonnepanelen geplaatst waarmee het overgrote deel van de elektriciteitsvraag is gedekt. Door lokale bronnen te gebruiken, zoals warmte- en koudeopslag wordt het gebied op een duurzame manier voorzien van warmte.

Bron/Artist’s impressions: Hans van Heeswijk architecten