Hoogbouwflat in Leiden naar nul-op-de-meter met duurzame warmte

Artikel delen

Woningcorporatie Portaal en Bébouw Midreth, onderdeel van Koninklijke VolkerWessels, gaan in mei van dit jaar starten met het renoveren van 226 sociale huurflats aan de Agaatlaan in Leiden naar nul-op de-meter met duurzame warmte. In Nederland is dit naar eigen zeggen de eerste hoogbouwflat waar wordt gekozen voor deze duurzame oplossing.

Het flatgebouw uit de jaren ‘70 gaat zelf energie opwekken. De woningen behouden hun aansluiting op het warmtenet. Zij krijgen CO2-vrije warmte van energieleverancier Nuon, die gebruik maakt van de restwarmte uit de industrie.

De woningen krijgen als het ware een warme jas aangetrokken. Tegen de bestaande gevels van het flatgebouw komen nieuwe isolerende gevels en op het geïsoleerde dak worden zonnepanelen geplaatst. Ook neemt Portaal in de woningen isolerende maatregelen en vervangt alle gevelkozijnen. Iedere woning krijgt eigen zonnepanelen, die over een jaar gezien net zoveel elektriciteit opwekken als een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt. Door deze maatregelen en het gebruik van zuinige installaties voldoen de woningen na de renovatie aan de eisen van nul-op-de-meter. Het energielabel maakt een grote sprong naar minimaal A+. De maandelijkse woonlasten (huur- en energiekosten) blijven voor de huurders, bij een gemiddeld energieverbruik, gelijk.

Manager Volkshuisvesting Jet Bicker Caarten van Portaal in Leiden: “Met deze duurzame renovatie zorgen we voor goed geïsoleerde woningen en flatgebouw waardoor de woonlasten voor onze huurders stabiel blijven. Daarbij komt dat, door goed te isoleren, we de CO2 uitstoot verminderen. Dat past ook bij onze duurzaamheidsambitie. Vanaf 2050 moeten alle woningen CO2 neutraal zijn.”

In de meeste woningen worden de badkamer en het toilet gemoderniseerd. Ook krijgen de bewoners een nieuwe keuken en worden alle deuren en ramen voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Naast de woningen pakt Portaal ook de entrees, bergingen en galerijen aan. Dit verbetert de uitstraling en veiligheid van het flatgebouw. Zo wordt bijvoorbeeld de achterzijde van het gebouw opengesteld naar de omgeving door de twee entrees te verbreden.
Maar liefst 96% van de bewoners stemden in met het renovatieplan van Portaal. De bewoners vroegen in de gesprekken met de woningcorporatie en de aannemer aandacht voor vocht, tocht en (inbraak)veiligheid. Deze punten zijn meegenomen in het renovatieplan, dat de bewoners straks een comfortabele en energiezuinige woning geeft. De bewonerscommissie en HBV Leiden zijn nauw betrokken bij het renovatieplan.