Gevelinspectie op 37 meter hoogte

Artikel delen

Gevelinspecties zijn zeker bij verduurzamingsrenovaties van groot belang. Want als niet goed wordt gecontroleerd of de spouwmuurankers nog in orde zijn, kan door de verandering van het ‘spouwklimaat’ bij het aanbrengen van spouwmuurisolatie het buitenblad van de gevel extra uit gaan zetten, tot zelfs brekende en vallende gevels aan toe. Dat moet uiteraard voorkomen worden. Deze en nog meer zaken komen aan de orde in de terugkerende rubriekspagina De Inspectie. In deze eerste editie gaat RenovatieTotaal mee met een inspectie van de gevels van een woonzorgflat in Zwolle.

De isolatie van de gevels van het woonzorgcomplex Arcadia in Zwolle wordt geheel geüpgraded en verduurzaamd.

Auteur: Harmen Weijer

De woonzorglocatie Arcadia van verzorgingsorganisatie Driezorg in Zwolle bestaat uit zelfstandige wooneenheden waar ouderen op zichzelf wonen maar met de veiligheid van alarmering en zorg in de buurt en de mogelijkheid tot ontmoeting en gezelligheid in de Soos. Takkenkamp Gevelonderhoud gaat in opdracht van Driezorg de isolatie van de gevels van deze flat geheel upgraden en verduurzamen. Peter Lepping van Takkenkamp legt uit: “Voordat we dat gaan uitvoeren, inspecteren we de gevel. Daarbij kijken we ook hoe de isolatie er op dit moment uitziet, en of er meer isolatie moet worden bijgeblazen. Deze flat stamt uit de jaren zeventig en dan kan er van alles zijn gebeurd. Daarvoor schakelen wij een onafhankelijk bedrijf, zoals Total Wall in”

Zevenendertig meter hoogte

Samen met Gerwin van den Berg van Total Wall en Lepping gaan we in de bak van de hoogwerker deze kan naar in totaal zeventig meter hoogte. Vandaag gaan we naar maximaal 37 meter hoog. Van den Berg: “We controleren volgens het SBR-protocol, steekproefgewijs op verschillende hoogten de gevel. Daarbij doen we zogeheten destructief onderzoek; dat houdt in dat we op verschillende hoogten enkele bakstenen eruit zagen. Dan kunnen we in de spouwmuur kijken naar de hoeveelheid isolatie, maar ook naar de staat van de spouwankers. Hier kun je zien dat de ankers aan deze noordkant van de gevel er nog prima uitzien. Aan deze kant heeft de gevel wat minder te lijden dan wellicht aan de andere kant. Dat zullen we later zien als we aan de zuidkant gaan inspecteren.”
Bij de inspectie speurt Van den Berg met een metaaldetector de spouwmuurankers op. Met een streepje op de muur is het patroon te ontdekken. “Bij deze flat uit de jaren zeventig is niet een heel duidelijk patroon te ontdekken. Dat is tegenwoordig wel anders, want in de nieuwbouw zie je nu vaak dat om de 50 cm een spouwmuuranker wordt aangebracht. Dan zijn er 4 ankers per m2 aangebracht, conform de regels. Hier zullen we het aantal moeten berekenen op basis van deze inspectie.”
Hoewel Van den Berg nog wel de zuidgevel moet inspecteren, heeft hij al wel een aardig beeld van de staat van deze gevels. “Ze zien er nog goed uit. Ik zie wel dat er wat weinig ankers zijn aangebracht. Om dat op te lossen moet Takkenkamp bij de verduurzamingsslag renovatie-ankers te plaatsen. Inclusief de vernieuwde isolatie kunnen deze gevels dan weer vijftig jaar mee.”

 

Tijdens de inspectie heeft Gerwin van den Berg van TotalWall op verschillende hoogten steekproefsgewijs bakstenen verwijderd om de spouwmuren te inspecteren. Daarna heeft hij deze weer gedicht.

Controle vereist

Van den Berg wijst ook op een belangrijke eis in de URL’s betreffende het aanbrengen van isolatie in de spouw die veel isolatiebedrijven niet kennen of niet toepassen: “Bij gebouwen die hoger zijn dan 12,5 meter, moeten bij een verduurzamingsrenovatie de spouwmuren gecontroleerd worden op onder andere de kwaliteit en juiste aantallen spouwmuurankers. Dat is om te voorkomen dat bij doorgeroeste ankers of door uitzetting van de gevel, het buitenblad los komt te staan van het binnenblad.”
Van den Berg ervaart regelmatig dat dit niet altijd bekend is bij isolatiebedrijven en opdrachtgevers. “We willen opdrachtgevers en uitvoerende partijen hier heel graag vooraf meer over vertellen, maar we merken vaak dat men terughoudend is in verband met eventueel hoge kosten. Dat is echter niet het geval, want dit komt vooral de veiligheid ten goede. Ik heb dat onlangs meegemaakt bij een inspectie voor een woningcorporatie van een van hun wooncomplexen van tien verdiepingen hoog. De spouwmuurankers waren niet met het binnenblad verbonden, maar achter de tempex-isolatieplaten gehaakt. Daarmee stond de buitengevel helemaal los. Ik had er een paar ontdekt en ik ben direct met de inspectie gestopt, want het was veel te gevaarlijk. Het advies aan de corporatie was dat dit direct moest worden aangepakt, en ik zag onlangs dat die renovatie al was uitgevoerd. Dus ze hadden wel goed geluisterd en direct actie ondernomen.”