RIVM past ventilatierichtlijn aan

Artikel delen

RIVM heeft op 28 juli de Ventilatierichtlijn aangepast. Het advies is om waar mogelijk zoveel mogelijk verse lucht toe te voeren in systemen die gebruik maken van recirculatie. Aanleiding is het onderzoek van het aantal besmettingen in een verpleeghuis in Maassluis.

Auteur: Frank de Groot

Het advies gaat uit van de huidige geldende maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, thuisblijven bij klachten en het beperken van grote groepen in één ruimte. Er wordt ook van uit gegaan dat gebouwbeheerders het Bouwbesluit en eventuele aanvullende richtlijnen (waaronder de richtlijn van NOC-NSF voor sportaccommodaties) op het gebied van ventilatie (luchtverversing) volgen. In Arbocatalogi kunnen hogere eisen gesteld zijn aan luchtverversing. In bedrijven en woningen is ventileren verplicht en nodig.
Het RIVM adviseert 24 uur per dag de woning te ventileren door de ramen op een kier te zetten, door roosters open te houden, of door een mechanisch ventilatiesysteem. Lucht meerdere keren per dag de ruimtes door de ramen en eventueel deuren tegen elkaar open te zetten gedurende 10 tot 15 minuten. Lucht onder meer na koken, douchen, een samenkomst met meerdere mensen, en activiteiten zoals verven en lijmen. Ook in de winter is het belangrijk om goed te ventileren en zo veel mogelijk te luchten.

Publieke ruimtes, bedrijven en andere organisaties

In gebouwen en kantoren is het belangrijk in ieder geval te ventileren volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw (bestaand of nieuwbouw) en de gebruiksfunctie. Met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht bedoeld. Als men twijfelt of het aanwezige ventilatiesysteem aan het Bouwbesluit voldoet, moet men advies inwinnen van een onafhankelijk expert over het ventilatiesysteem en met name over het gebruik hiervan.
Lucht regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, met name na activiteiten zoals koken en douchen. Ook tijdens pauzes en na samenkomsten van meerdere mensen, zoals bijvoorbeeld een vergadering, is het belangrijk om te luchten.

Recirculatie van lucht

Er zijn systemen, zoals airconditioning, die lucht in één gemeenschappelijke ruimte recirculeren. De lucht in de ruimte wordt aangezogen en – al dan niet na gekoeld te zijn – weer in dezelfde ruimte gebracht. Bij dit proces wordt de lucht niet ververst. Hierbij is verspreiding van zowel druppels als eventuele aerosolen verder dan 1,5 meter niet uit te sluiten, hoewel bewijs daarvoor nog ontbreekt. Dit is vooral in ruimtes waar onvoldoende luchtverversing (ventilatie) plaatsvindt. Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.

Het RIVM is echter terughoudend in het afraden van ventilatiesystemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes (HVAC-systemen), waarbij lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte wordt gebracht. Dit omdat volgens het RIVM er te weinig bewijzen uit de praktijk zijn, waarbij dit een rol speelde in de verspreiding van een infectieziekte ontbreekt. Ook heeft het uitzetten van deze recirculatie gevolgen voor het klimaat in het hele gebouw. Bij systemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes is het wel van belang dat er voldoende verse buitenlucht wordt toegevoegd en daarmee voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit (Bouwbesluit, artikel 3.34).

Techniek Nederland verrast

Techniek Nederland is verrast door het stilzwijgend wijzigen van de ventilatierichtlijn door het RIVM en roept op tot grotere transparantie. De organisatie doet een dringende oproep aan het RIVM om gebruik te maken van ventilatiespecialisten van de installatiesector. Voorzitter Doekle Terpstra: “Ventileren is een complex vakgebied. Virologen zouden meer met onze deskundigen en wetenschappers moeten overleggen om tot betere analyses en goede richtlijnen te komen. Ik dring aan op directe, verdergaande samenwerking tussen RIVM en deskundigen uit onze sector.”

Adviezen over ventilatie

Kennisplatform TVVL heeft op een van haar websites een vraagbaak opgesteld. Deze is te vinden op TVVL Connect (https://tvvlconnect.nl/faq). Hier geven specialisten allerhande adviezen en antwoorden als het gaat om efficiënt ventileren. Daarnaast is op deze website een aparte pagina te vinden met achtergrondinforamtie over corona in gebouwbeheer en installatietechniek. Bovendien is er veel informatie te vinden op Platform Binnenklimaattechniek (www.binnenklimaattechniek.nl) en het kennisplatform van ISSO met diverse kennisdocumenten zoals het Handboek Installatietechniek en ISSO-publicatie 27 ‘Kwaliteitseisen luchtfilters’ en een scala aan certificeringsregelingen. (www.isso.nl)

Update REHVA advies

De Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, REHVA, heeft een nieuwe update van het COVID-19 adviesdocument. Half maart 2020 publiceerde REHVA het eerste adviesdocument, gevolgd door 2 updates. De derde versie van het adviesdocument focust op hoe we na de lockdown gebouwen weer veilig kunnen heropenen en in gebruik kunnen nemen. Hierbij biedt het document advies voor specifieke componenten, gebouwen/ruimte types en suggesties voor het versoepelen van maatregelen. De derde versie van het adviesdocument overschrijft alle eerdere versies. In de komende maanden worden er nieuwe updates verwacht, als er meer wetenschappelijke data beschikbaar komt. Zie www.tvvlconnect.nl voor deze nieuwe versie.