Kans op Europese subsidie waterstof

Artikel delen

Klimaatneutraal geproduceerde waterstof helpt CO2-uitstoot te verminderen. De Europese Commissie vindt grootschalig, klimaatneutraal geproduceerde waterstof van algemeen, Europees belang. Voor de gewenste opschaling zijn grote investeringen nodig.

Realisatie van grootste waterstoffabriek van Europa in provincie Groningen.

Met de IPCEI (Important Projects of Common European Interest) wil de Commissie investeringsprojecten uit diverse EU-lidstaten stimuleren. Het is de bedoeling dat projecten uit verschillende Europese lidstaten samen één geïntegreerd IPCEI-project vormen. Heeft u plannen om daarin te investeren, samen met andere bedrijven? Dan krijgt u mogelijk steun vanuit het Europese project IPCEI waterstof. Maak uw belangstelling hiervoor kenbaar voor 22 september 17.00 uur. De mogelijke subsidie is bedoeld voor de kosten van de hardware, bijvoorbeeld van een nieuwe installatie. Nederland en enkele andere lidstaten inventariseren of de markt voldoende belangstelling heeft. Pas bij voldoende belangstelling en budget leidt de IPCEI tot een subsidieregeling. Projecten krijgen dan vanaf eind 2021 de te verwachten ondersteuning.

Informatie: www.rvo.nl