Snel en makkelijk aan de slag met waterzijdig inregelen

Artikel delen

De Nederlandse woningvoorraad sneller verduurzamen, dat is het doel van de nieuwe randvoorwaarden bij werkzaamheden aan verwarmingsinstallaties. Maar hoe voldoe je aan deze nieuwe wet- en regelgeving en hoe draagt dit bij aan een beter energielabel?

magazine

De verplichting om installaties met radiatoren te voorzien van thermostaatkranen en deze waterzijdig in te regelen, levert directe winst voor het milieu en de bewoner. De warmteverliezen tijdens transport worden verlaagd en de bewoner kan efficiënt het comfort in de woning regelen.

Stel de juiste eisen

Er zijn verschillende methoden om installaties in te regelen. Toch zal de traditionele manier van inregelen met inregelafsluiters per woning of strang langzaam verdwijnen. Het Bouwbesluit omschrijft dat het verwarmingssysteem optimaal moet kunnen presteren bij typische gebruiksomstandigheden. Dus ook wanneer de helft van de radiatoren dicht staat moet ernaar gestreefd worden dat door de overige radiatoren niet onnodig veel water stroomt. Ook in de nieuwe richtlijnen voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen worden zogeheten dynamische oplossingen voor waterzijdig inregelen positiever beoordeeld.

Waarom de snelgids

Het doel van de snelgids is om snel en overzichtelijk een beeld te geven van de belangrijkste aspecten van de verplichtingen bij werkzaamheden aan de cv-installatie.
Wat mag in de installatie niet ontbreken om te voldoen aan de eisen van het dynamisch inregelen? Met de snelgids krijg je direct inzicht in de benodigde oplossing en de potentiële energiebesparing.

Ga naar inregelen.danfoss.nl en download de snelgids.