Baan-naar-Baan plan voor meer vakmensen in onderhoudssector uit andere branches

Artikel delen

Als de corona-crisis iets heeft laten zien, is dat ondernemend Nederland creatief is geworden. Zo ook in de onderhoudssector. Want hoewel deze sector de corona-crisis relatief goed is doorgekomen – een enkeling daargelaten -, is er op dit moment wel een tekort aan handjes bij onderhoudsbedrijven. Zou het mogelijk zijn deze handjes te kunnen betrekken via een Baan naar Baan plan uit andere sectoren? Branchevereniging OnderhoudNL denkt van wel en heeft eind vorig jaar rechtstreeks minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benaderd met een dergelijk plan. Met succes, zo vertelt voorzitter Henk den Boer van OnderhoudNL.

mannen op dak

De duurzaamheidsopgave in de gebouwde omgeving, zoals het isoleren van daken, zal de komende jaren veel werk opleveren in de renovatiebranche.

portret

Voorzitter Henk den Boer van OnderhoudNL.

Auteur: Harmen Weijer

Het idee om werkloze, maar voor de renovatiesector talentvolle medewerkers te laten omscholen voor een baan in de onderhoudssector, is eind augustus vorig jaar geboren, vertelt Den Boer. “We waren als hoofdbestuur van OnderhoudNL bijeen en we bespraken de marksituatie, en in onze sector namen opdrachten niet heel erg af. En ook voor nu en toekomst zal dat niet afnemen, want er is een woningtekort en we hebben een forse verduurzamingsopgave. Tegelijkertijd hebben we ook in onze sector te maken met vergrijzing en een tekort aan medewerkers, zowel in de uitvoering als in het middenkader, zoals calculatoren en organisatie-medewerkers. Daarop kwam de gedachte op om deze medewerkers uit getroffen sectoren als de standbouwbranche of de facilitaire dienstverlening met gouden handjes en een goed stel hersens onze sector in te krijgen. Zo kunnen zij hun werk behouden en hebben wij goede medewerkers om de grote renovatieopgave uit te voeren. Het is bovendien goed voor de BV Nederland én de werkloze vakmensen zelf, want zo’n transitie zorgt er immers voor dat er minder vakmensen in de WW zouden komen.”

mannen op galarij

In het Baan-naar-baan plan van OnderhoudNL zijn schilders een van de hoofddoelgroepen om meer zij-instromers binnen te halen.

Opleiden

Deze zij-instromers moeten wel opgeleid worden, beseft Den Boer. “Denk in dit geval aan een opleidingstraject van circa 16 weken, waarbij we inzetten op schilders, allround klusprofessionals en calculators. Want daar hebben we de meeste behoefte aan. Neem nu de schilders: we hebben 26 schildersvakopleidingen die jaarlijks 1000 vakmensen opleiden. Zou het mogelijk zijn met overheidsondersteuning dit aantal met zij-instromers te verdubbelen, of zelfs te verdrievoudigen?”
Met dat idee is OnderhoudNL aan de slag gegaan en het leverde begin december een plan op, dat Den Boer in Den Haag aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangeboden. “Koolmees reageerde met enthousiasme en gaf aan met een regeling te komen. Half maart is die regeling ook inderdaad ingegaan, die we samen met de vakbonden LBV, CNV en FNV hebben bekeken. We zijn tot de conclusie gekomen dat er te weinig geld beschikbaar is. Het gaat ons niet lukken om mensen om te scholen voor circa € 1800,- per persoon. Een aanpassing is dus nodig. We hebben dat Koolmees eind maart in een online meeting ook kenbaar gemaakt.”

restaurateur op dak

“We hebben veel behoefte aan vakmensen nodig. Nu, maar ook in de toekomst, want de verduurzamingsopgave en woningnood vraagt om renovatie en transformatie. Zo maken wij Nederland mooier.”

Krapteberoepen

De minister had daarop goed nieuws te melden: er is ook regeling in de maak voor omscholing naar krapteberoepen, zoals in de zorg, maar dus ook in de bouw. “Dan is het zaak dat we goed weten aan te tonen dat er in de verschillende beroepen in de onderhoudssector inderdaad personeelskrapte is. Daar zijn we nu ook druk doende mee, waarbij we geholpen worden door de vakbonden, want dit moet een succes worden met vele vaders. Het gaat ons er om dat vakmensen niet in de kaartenbak van het UWV belanden, maar dat we die gouden handjes aan het werk zetten in de onderhoudsbranche.”
Zoals het er nu naar uitziet is deze regeling, omscholing naar krapteberoepen, half mei gereed om gebruik van te maken. “Deze vakmensen zijn hard nodig, en dan helpt het natuurlijk niet dat het Economisch Instituut in de Bouw afgelopen jaar heeft geroepen dat de crisis voor forse werkloosheid in de bouw gaat zorgen. Daar is het EIB wel op teruggekomen, maar dit blijft wel hangen. Dus we moeten goed aantonen dat we inderdaad veel behoefte hebben aan vakmensen. Nu, maar ook in de toekomst, want de verduurzamingsopgave en woningnood vraagt om renovatie en transformatie. Zo maken wij Nederland mooier.”