Juiste dakbanen gebruiken bij plaatsen van zonnepanelen

Artikel delen

Vekudak, vereniging van fabrikanten en importeurs van PVC kunststofdakbedekking, heeft het College van Deskundigen (CvD) ISDA verzocht om beoordelingsrichtlijn (BRL) ‘baanvormige dakbedekkingssystemen’ 1511 aan te passen. Vekudak vraagt om bij de toepassing van PV-panelen prestatie-eisen voor de dakbaan in de BRL 1511 vast te leggen. Dit zorgt voor meer veiligheid bij het plaatsen van PV-panelen.

De vraag naar zonnepanelen neemt de laatste jaren sterk toe. Door verduurzaming en duurzaam bouwen worden er steeds vaker PV-panelen op daken geplaatst. Het is essentieel dat de juiste dakbaan wordt gecombineerd met PV-panelen. De dakconstructie en opbouw moeten ook in staat zijn al snel 10 tot 14 kilo extra gewicht te dragen per vierkante meter.

Knelpunten in de praktijk

Uit de praktijk blijkt dat bij veel bouwpartners van Vekudak onduidelijkheid bestaat over de juiste dakbaan in combinatie met PV-panelen. Daarnaast is bij aanbesteding niet altijd bekend dat PV-panelen worden toegepast of dat de opdrachtgever zoekt naar de laagste prijs.

Deze knelpunten zorgen voor veel vragen tussen bouwpartners met als gevolg dat er vaak PV-panelen worden toegepast op dakbanen die hier minder geschikt voor zijn. Uit de ervaring van Vekudak blijkt dat dit bij vrijwel alle soorten dakbanen met PV-panelen geldt.

Advies Vekudak

Vekudak adviseert op dit moment bij montage van PV-panelen een dakbaan met een dikte van 2mm toe te passen. Dakbanen met een dikte van 2mm zijn duurzamer, beter bestand tegen extreem weer en kunnen het extra gewicht van PV-panelen dragen.

Als het College van Deskundigen besluit tot een prestatie-eis voor dakbanen in combinatie met PV-panelen neemt Vekudak die prestatie-eis over.
Voordeel van een prestatie-eis in BRL 1511 is dat deze direct gekoppeld is aan de Vakrichtlijn. Door deze aanpassing zullen dus direct alle bouwpartners op de hoogte zijn van de nieuwe richtlijn. Hierdoor zullen onduidelijkheden bij bouwpartners worden weggenomen en stijgt de veiligheid rond de plaatsing van PV-panelen.

Hogere opbrengst

Het plaatsen van PV-panelen in combinatie met PVC dakbedekking levert nog een groot voordeel op. PVC dakbedekking zorgt voor een hogere opbrengst van aangebrachte PV-panelen. Het UV-licht dat door de lichte dakbedekking wordt weerkaatst kan daardoor (gedeeltelijk) opnieuw opgevangen worden door de aangebrachte PV-panelen op het dak. Samen met een lagere oppervlaktetemperatuur van het dakvlak stijgt hierdoor de opbrengst van op het dak aangebrachte PV-panelen. Uit onderzoek van de non-gouvernementele organisatie CRRC (Cool Roof Rating Council) blijkt dat witte dakbanen tot wel 91% van het zonlicht reflecteren. In combinatie met het aanbrengen van PV-panelen kan dit percentage zelfs oplopen tot 97%.

Onderhoud

Door het plaatsen van PV-panelen op een dak met PVC dakbanen is er meer onderhoud nodig op het dak. Niet alleen is onderhoud nodig aan de PV-panelen zelf, ook de kans op vervuiling van de PVC dakbanen neemt toe na het plaatsen van de panelen. Door vervuiling neemt de reflectie van een dakbaan af. Zo neemt de reflectie van dakbanen met een witte kleur af met circa 10-20% bij normale vervuiling.

Door het aanbrengen van een coating kan deze vervuiling echter grotendeels worden tegengegaan. Door deze coating kan vuil zich op het dak niet hechten aan de poriën van de dakbaan en blijft de hoogste reflectiewaarde van de dakbaan behouden, waardoor ook de opbrengst van de PV-panelen op een zo hoog mogelijk niveau blijft. Door de coating raken de PCV-dakbanen aanzienlijk minder snel vervuild, waardoor (groot)onderhoud minder snel nodig is.

Controleren

Vekudak adviseert om de dakbanen op uw dak minimaal eenmaal per jaar professioneel te laten controleren. Daarnaast is het nodig om eenmaal per jaar reinigend onderhoud van uw platte dak te laten uitvoeren. Hierbij wordt uw dak vrijgemaakt van eventueel vuil en worden eventuele (kleine) beschadigingen hersteld. Controle op eventuele verstoppingen van regenwaterafvoeren is ook een belangrijk punt, dit om te voorkomen dat eventueel hemelwater op uw dak blijft staan. Daarbij is het ook van belang om uw PV-panelen periodiek professioneel te laten controleren op eventuele beschadigingen.

 

BRL

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document dat alle informatie bevat voor de beoordeling van een (certificatie)systeem voor een bepaald product, realisatieproces, persoon of dienst. In BRL 1511 wordt ingegaan op gesloten dakbedekkingssystemen voor de afwerking van platte of hellende daken op een al dan niet geïsoleerde onderconstructie of in een omgekeerd dak.