Gevelinspectie Zonneflat in Hoogezand levert cruciale constateringen op

Artikel delen

Woonzorgcomplex Zonneflat in Hoogezand is na een gevelinspectie aan de twee 10 hoog gemetselde kopgevels voorlopig weer veilig gemaakt. Het onderzoek dat Total Wall eind vorig jaar uitvoerde, liet onder andere zien dat in de bovenste verdieping van de zuidelijke kopgevel metselwerk losliet, mede een gevolg van het ontbreken lateien boven de kozijnen. “We waren er gelukkig net op tijd bij”, aldus Gerwin van den Berg van Total Wall.

Auteur: Harmen Weijer

Het woonzorgcomplex in het Groningse Hoogezand stamt uit 1969 en de kwaliteit van het metselwerk aan de kopgevels van zowel de 11-hoog als de 5-hoog flat liet te wensen over.

Het woonzorgcomplex in het Groningse Hoogezand, de Zonneflat, stamt uit 1969 en bestaat uit twee soorten galerijflats: 1 van 5 hoog en 1 van 11 hoog. Omdat de panden voor 1980 zijn gebouwd vallen ze in een risicoklasse. Vanuit het Rijk zijn de afgelopen jaren gemeenten aangeschreven om gebouweigenaren te wijzen op de risico’s van de constructieve veiligheid van de gevels. En omdat de gebouweigenaar verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gevolgen van falen van hun gevelconstructies, is Total Wall ingeschakeld om de stand van zaken te onderzoeken.

Gerwin van den Berg: “We zagen dat bij de laagbouw te weinig spouwankers zijn aangebracht. En onder de spouwankers die er zitten, was een aantal ook ernstig gecorrodeerd. Daarnaast zagen we in veel gevallen dat in onze steekproef gemiddeld 40% van de ankers onjuist was bevestigd of te weinig oplegging in het buitenblad had.”
Ook in de hoogbouw zijn te weinig spouwmuurankers aangetroffen, maar daar liep de kwaliteit van de wel aanwezige ankers uiteen. “Met name in de bovenste bouwlaag is de kwaliteit slecht. Daar zijn doorgeroeste en ernstig gecorrodeerde ankers aangetroffen. En 4 van de 8 onderzochte ankers waren niet op correcte wijze gemonteerd”, aldus Van den Berg.

Noodreparaties uitgevoerd

Dat dit gevaarlijk kan zijn, was te zien tijdens de inspectie. “Sommige stenen lagen zelfs al los, daar waren we net op tijd bij. Er zijn dan ook direct door SW Vastgoedverbetering noodreparaties uitgevoerd, dus het is allemaal onmiddellijk veilig gemaakt.”

Enkele metseldelen boven kozijnen zijn ingezakt en er is scheurvorming opgetreden.

Door het toepassen van dubbele lintvoegwapeningen in 1 lintvoeg wordt een kunstmatige latei gecreëerd.

Daarnaast waren enkele metseldelen boven kozijnen ingezakt en is er ook scheurvorming opgetreden. Van den Berg: “Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan de dakrand aan het metselwerk trekken, maar het kan ook zijn dat er lateien boven de kozijnen ontbreken. We hebben geadviseerd dit onmiddellijk te herstellen dan wel te verstevigen. Dat kan door het toepassen van dubbele lintvoegwapeningen in 1 lintvoeg, zoals te zien is op de foto en de afbeelding. Zo wordt een latei gecreëerd. Verticaal kunnen spouwankers van onderaf aangebracht worden om verbinding te krijgen met het bovenliggende metselwerk. Overige scheurvorming kan hersteld worden door het plaatsen van lintvoegwapeningen.”

Door het toepassen van dubbele lintvoegwapeningen in 1 lintvoeg wordt een kunstmatige latei gecreëerd.

 

Met name in de bovenste bouwlaag van de hoogbouw zijn doorgeroeste en ernstig gecorrodeerde ankers aangetroffen.

Verduurzaming

Naast de constructieve aanpassingen zijn de gevels ook toe aan een energetische verbetering. Dat is ook de reden dat er nu door verhuurder in samenwerking met Tsavo onder de bewoners draagvlak wordt gezocht voor een verduurzaming van de flats, waarbij onder andere de isolatie van deze gevels wordt verbeterd. Deze is of niet aanwezig of te weinig om anno 2021 voor voldoende comfort en energieprestatie te zorgen, zo bleek tijdens de inspectie van Total Wall. Als deze verbeteringen zijn aangebracht, is de Zonneflat weer klaar voor nog eens circa 50 jaar.