Volkshuisvestingsfonds maakt verbetering bijna 22.000 woningen mogelijk

Artikel delen

Om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren en te renoveren krijgen 20 gemeenten en regio’s in Nederland een eenmalige financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Het renoveren en verduurzamen van de woningen is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, zo vindt het kabinet.

In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd, getransformeerd en/of gesloopt en (deels) nieuw gebouwd. Met de bijdragen worden 20.000 woningen gerenoveerd. Er komen 1.940 woningen bij (1.900 nieuwbouw, 40 transformatie) en 1.250 woningen worden gesloopt. Het gaat hierbij om de herstructurering van 80% particuliere woningen en 20% corporatiewoningen. De belangstelling voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds is groot en de regeling is twee keer overtekend. De beschikbare middelen zijn verdeeld over heel Nederland en er is prioriteit gegeven aan de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s.

Energielabel omhoog

Het overgrote deel van de projecten bestaat uit renovatieplannen om de bestaande woningvoorraad te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners. Veel geld gaat naar projecten in Amsterdam (ruim 41 miljoen) en Rotterdam (40 miljoen), maar ook steden als Lelystad (39 miljoen), Zaanstad (43 miljoen), Arnhem (25 miljoen), Emmen (28 miljoen) en Parkstad Limburg (36 miljoen) krijgen vele tientallen miljoenen uit het Volkshuisvestingsfonds.